Övningar och material för förskolan

Säga ifrån

I den här övningen får barnen träna på att säga ifrån på ett schysst sätt.

15 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

  • Träna på att säga ifrån.
  • Reflektera över hur det känns när någon säger ifrån till en själv.

Material

Två gosedjur

Gör så här

Det är inte alltid så lätt att säga ifrån, det är något som kräver mod och som vi behöver träna på. Börja med att läsa upp den här berättelsen för barnen. Du kan gärna använda två gosedjur som berättar.

Berättelse:
”En dag börjar tre nya barn i förskolan. Redan på morgonen börjar de bråka, skrika, slåss och ställa till oreda, så att både fröknar och barn blir trötta och ledsna. De bråkar hela första dagen. Och hela andra. Tredje dagen tänker de starta mer slagsmål – och nu är det Alfons som de ger sig på.”

Låt nu barnen få träna på att säga ifrån på ett schysst sätt. Be varje barn att stå upp, ha båda fötterna stadigt i marken, axlarna bak och be hen räkna till tre och säga: ”Sluta, lägg av.” Öva några gånger.

Att prata om

Vad mer kan vi säga för att säga ifrån? Låt barnen komma med egna förslag på vad de kan säga eller göra. Påminn barnen om att de alltid kan hämta en vuxen. Det är också att agera.

Läroplanskoppling

Grundläggande värden

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *