Övningar och material för förskolan

Ja- och nej-leken

Barnen får pröva olika sätt att bemöta andra barn. Utifrån anvisningar ska de reagera på olika förslag, och reflektera över hur de själva kan sprida positiv och negativ stämning omkring sig.

15 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

 • Barnen får träna på att ta ställning i olika situationer.
 • Stärka gemenskapen i gruppen.

Gör så här

 1. Berätta för barnen att de ska få pröva olika sätt att möta andra. Gör övningen i två omgångar. Första gången reagerar alla negativt på olika förslag, andra gången positivt. Alla står fritt i rummet. Du som leder övningen ger en uppmaning, till exempel: ”Alla hoppar som grodor!” Då svarar alla ”nej!” och gör ingenting.
  Fortsätt med några fler uppmaningar som till exempel:
  – Alla springer till dörren!
  – Alla snurrar runt!
  – Alla joddlar!
  Barnen fortsätter att svara nej.
 2. I omgång två kommer du som ledare med nya förslag, men nu ropar alla ”ja!” och utför handlingen. Alla i gruppen ska vara positiva och utföra handlingen med glädje. Börja med att ge några förslag. Om barnen vill kan de ge fler förslag.

Prata om

Prata med barnen efteråt om hur det kändes och hur de kan sprida en god stämning i olika grupper. Fråga också hur det kändes att säga nej till något de ville göra, och ja till något de inte ville göra. Finns det andra situationer då det är så? Hur kan vi göra för att alla ska kunna, våga, eller vilja följa sina känslor?

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Förskolans uppdrag – Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker andra?

 • Konstigt att börja med att alla säger nej..?
  Jag började med ”ja”, och sedan visa på alla barns integritet och rätt att säga ”nej”, och ge barnen ett val . En mycket uppskattad och aktiv aktivitet!