Övningar och material för förskolan

Kolla boken – vilka bilder förmedlas?

Inventera den litteratur som finns på förskolan utifrån diskrimineringsgrunderna och fundera över vilka föreställningar den förmedlar till barnen.

30 min

För kollegor

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Gör så här

Bestäm vad ni ska fokusera på i inventeringen. Här är förslag på frågor utifrån diskrimineringsgrunderna. Dela gärna upp inventeringen mellan er kollegor och diskutera sedan tillsammans vad ni har kommit fram till, samt om ni behöver uppdatera er litteratur.

Kön

 • Vilken bild av kön förmedlas i förskolans böcker?
 • Med vilka adjektiv beskrivs flickor och pojkar?
 • Vem är aktiv eller passiv?
 • Hur många böcker har ni med en flicka respektive en pojke i huvudrollen?

Funktionsvariation

Räkna bilder i böckerna.

 • Hur många bilder finns det på någon som springer?
 • Hur många bilder finns det på personer som är rullstolsburna?
 • Finns det böcker om barn eller vuxna med nedsatt psykisk funktionsförmåga?

Sexuell läggning

 • Vilken bild av familjer ges i böckerna?
 • Finns det familjer som är icke-hetero?
 • Visar böckerna på olika sätt att få barn?
 • Vilken bild av kärlek förmedlar böckerna?
 • Förekommer kärleksrelationer mellan annat än pojke och flicka?

Etnicitet

 • Vilken etnicitet verkar huvudpersonerna i böckerna ha? Personerna på bilderna?
 • Finns det skildringar från andra miljöer än västerländska?
 • Vilken bild av Sverige respektive andra kulturer ger böckerna?
 • Kan det finnas spår av exotism i hur de beskriver andra kulturer?

Religion eller annan trosuppfattning

 • Vilka religiösa högtider får utrymme i litteraturen?
 • Får barnen möjlighet att höra om olika religioner genom den litteratur som finns på förskolan?

Könsöverskridande identitet eller uttryck

 • Hur gestaltas och beskrivs flickor och kvinnor samt pojkar och män i böckerna?
 • Förutsätter böckerna att det finns en likhet mellan alla med biologisk likhet eller visar böckerna på alternativ och variation?

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *