Övningar och material för förskolan

Diskutera demokrati och inflytande

Här har vi samlat diskussionsfrågor som ni kan använda i kollegiet för att diskutera demokrati och barns inflytande i förskolan.

30-45 min

För kollegor

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Diskussionsfrågor

  • Utgå från målet att ni vill skapa positiva möten och god stämning i barngruppen. Brainstorma och försök komma på så många olika sätt som möjligt som ni kan använda för att nå dit. Vad har just vi för verktyg att jobba med?
  • Vad är en rättvis förskola? Vilka barn gynnas eller missgynnas i olika situationer?
  • Hur kan vi öka barnens inflytande? Kan de bestämma mer över sin vardag? Kan de påverka förskolans långsiktiga mål?
  • Vad är ett demokratiskt förhållningssätt? Hur realiserar vi det läroplanen säger om demokrati?
  • Vad vet ni om er likabehandlingsplan? Var finns den? Är den ett så kallat levande dokument? Känner föräldrarna till den? Kan ni förankra den ytterligare i er verksamhet och i så fall hur?

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *