Övningar och material för förskolan

Kom så leker vi

Med den här övningen stärker ni gruppkänslan. Genom rollspel tränar barnen på att bjuda in varandra i sina lekar.

15 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

 • Träna på samarbete och vad barnen kan göra för att skapa en god stämning i gruppen.
 • Träna på att bjuda in fler barn i leken.

Gör så här

 1. Dela in barnen i två grupper. Grupp 1 får gå avsides och bestämma en lek eller aktivitet, eventuellt tillsammans med en vuxen.
 2. Sedan går grupp 1 fram till grupp 2. Grupp 1 säger i kör: ”Kom så leker vi!” Grupp 2 svarar: ”Vadå?” Grupp 1 visar med sitt kroppsspråk vilken lek de kommit överens om. De får prata men inte säga namnet på leken. Grupp 2 gissar vilken lek det gäller. När de har gissat rätt får de delta så att alla leker tillsammans.
 3. Sedan är det grupp 2 som bestämmer lek och grupp 1 som gissar.

Förslag på lekar:

 • Hoppa hopprep
 • Spela fotboll/hockey/innebandy/brännboll
 • Leka familj
 • Klättra i träd
 • Leka kull
 • Leka med bilar
 • Bygga snökoja
 • Gunga
 • Leka kurragömma

Prata om

Prata efteråt om hur det känns att bjuda in till lek. Hur känns det att sällan eller aldrig bli inbjuden? Kan vi bli bättre på att bjuda in varandra i lekar? Vilka lekar kan ni leka tillsammans hela gruppen?

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Förskolans uppdrag – Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *