Övningar och material för förskolan

Hjältemattan 

Barnen får berätta för varandra om när de varit en hjälte, det vill säga när de har gjort eller sagt något positivt. Tillsammans med barnen upptäcker ni vad alla kan göra för att skapa en bra stämning. Det förstärker barnens goda handlingar och låter dem öva på att prata om sig själva i positiva ordalag.

15-30 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

  • Träna på att prata om sig själva på ett positivt sätt.
  • Träna på vad de kan göra för att skapa en god stämning.

Material och förberedelser

Gör i ordning en matta, antingen urklippt av ett tyg, eller en riktig matta.

Gör så här

  1. Samla barnen i en ring på golvet. Lägg mattan i mitten och berätta att det är en ”magisk hjältematta”. Prata om vad en hjälte är och gör. Försök att lyfta fram saker som alla kan göra i vardagen; som att vara en bra kompis, hjälpa andra, säga förlåt, trösta någon, säga hej, eller fråga om någon vill vara med. Berätta att på hjältemattan får de stå och berätta om en gång då de varit hjältar, det vill säga då de gjort eller sagt något positivt.
  2. Börja gärna med att du som vuxen ställer dig på mattan och berättar. Till exempel kan den vuxna berätta om en gång när den hjälpt en kollega, bett om ursäkt för något den gjort, gett någon en komplimang eller liknande. Förklara att alla som står på mattan och berättar får en applåd. (Om något barn tycker att det är jobbigt med ljud kan ni ge en tyst applåd utan att händerna nuddar varandra.)
  3. Låt sedan de barn som vill komma fram en i taget, stå på mattan och berätta om när de varit hjältar. Kom ihåg applåderna, och ge gärna positiv respons till varje barn som berättar.
  4. När alla som vill har berättat kan ni avsluta med att prata om att alla är hjältar någon gång, även om alla inte velat berätta. Poängtera att alla behöver öva och träna på att vara en hjälte.

Tips!

En variant är att låta barnen berätta om situationer där någon annan varit en hjälte. Låt gärna mattan ligga kvar på golvet och använd den då och då för att lyfta fram alla barn och deras positiva handlingar.

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Förståelse och medmänsklighet

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *