Övningar och material för förskolan

Knuten

I denna samarbetsövning ska barnen lösa ett problem och hjälpa varandra genom att lösa upp en knut av deras egna armar. Övningen visar hur mycket bättre det blir om alla samarbetar och strävar mot samma mål.

15 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

  • Träna på att lösa ett gemensamt problem.
  • Träna på samarbete och kommunikation.

Gör så här

  1. Dela in barnen i mindre grupper, cirka fem barn per grupp.
  2. Alla står i en ring, blundar, sträcker ut sina armar och går försiktigt in mot mitten. Där ska varje barn få tag på två händer. Hjälp dem som inte hittar någon hand.
  3. När alla hittat två händer får de titta, men absolut inte släppa taget. Men det är okej att byta grepp.
  4. Nu ska barnen försöka få upp knuten genom att prata med varandra och hitta lösningar. Till slut har barnen förhoppningsvis krånglat sig ur knuten och bildat en ring igen.

Den här övningen kan ni göra flera gånger, och försöka tills barnen har lyckats.

Att prata om efteråt

  • Vad var det som gjorde att vi lyckades denna gång?
  • Vad hade hänt om någon bara stått still och inte velat hjälpa till? Hade det fungerat då?

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Förståelse och medmänsklighet

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *