Kunskapsbanken

Övningar och material för skolan

Övningar är ett bra sätt för att levandegöra trygghetsarbetet i klassrummet. Här hittar du som arbetar i skolan övningar och material för både elever och kollegor. Vi fyller på med fler övningar och material löpande.

Sidan riktar sig till skolpersonal
Visar 1 - 17 av 97 övningar

För elever

Affischer: Ofrivillig ensamhet

Ladda ned affischer på temat ofrivillig ensamhet. Lärarhandledning medföljer som stöd för dig att jobba med frågan på din skola.

För elever

Case om att passa in: gymnasiet

I den här övningen får eleverna fundera över hur grupptryck kan påverka dem och vad de är beredda att göra för att passa in.

För elever

Case om att passa in: åk 4-6

I den här övningen får eleverna fundera över hur grupptryck kan påverka dem och vad de är beredda att göra för att passa in.

För elever

Case om att passa in: åk 7-9

I den här övningen får eleverna fundera över hur grupptryck kan påverka dem och vad de är beredda att göra för att passa in.

För elever

Heta stolen om ledarskap: åk 7-9

Värderingsövning där eleverna tar ställning till olika påståenden genom att byta stol eller sitta kvar.

För elever

Heta stolen om ledarskap: gymnasiet

Värderingsövning där eleverna tar ställning till olika påståenden genom att byta stol eller sitta kvar.

För elever

Heta stolen om nätmobbning: gymnasiet

Värderingsövning där eleverna sitter i en ring och tar ställning till olika påståenden genom att byta stol eller sitta kvar.

För elever

Heta stolen om nätmobbning: åk 7-9

Värderingsövning där eleverna sitter i en ring och tar ställning till olika påståenden genom att byta stol eller sitta kvar.

För elever

Heta stolen om nätmobbning: åk 4-6

Värderingsövning där eleverna sitter i en ring och tar ställning till olika påståenden genom att byta stol eller sitta kvar.

För elever

Minicase om nätkränkningar: åk 4-6

Eleverna får diskutera flera korta case som handlar om normer och kränkningar på nätet.

För elever

Minicase om nätkränkningar: åk 7-9

Eleverna får diskutera flera korta case som handlar om normer och kränkningar på nätet.

För elever

Minicase om nätkränkningar: gymnasiet

Eleverna får diskutera flera korta case som handlar om normer och kränkningar på nätet.

För elever

Heta stolen om grupptryck: gymnasiet

Övning där eleverna får ta ställning till hur de skulle agera i olika situationer.

För elever

Heta stolen om grupptryck: åk 4-6

Övning där eleverna får ta ställning till hur de skulle agera i olika situationer.

För elever

Heta stolen om grupptryck: åk 7-9

Övning där eleverna får ta ställning till hur de skulle agera i olika situationer.

För elever

Utforska civilkurage: åk 7-9

Det här är en övning där eleverna får utforska olika aspekter av civilkurage.

För elever

Utforska civilkurage: gymnasiet

Det här är en övning där eleverna får utforska olika aspekter av civilkurage.

Behöver du stöd?

Kontakta oss om du behöver råd och stöd i en pågående kränkningssituation eller om du vill ha tips på hur du kan arbeta främjande och förebyggande med din klass.

Läs mer om råd och stöd