Kunskapsbanken

Övningar och material för skolan

Övningar är ett bra sätt för att levandegöra trygghetsarbetet i klassrummet. Här hittar du som arbetar i skolan övningar och material för både elever och kollegor. Vi fyller på med fler övningar och material löpande.

Sidan riktar sig till skolpersonal
Visar 1 - 17 av 62 övningar

För elever

Affisch: How to be a good friend

Affisch på engelska. Använd affischen i klassrummet som en start för ett samtal om hur en bra kompis kan vara.

För elever

Befria min kompis: åk 4-6

Övning där eleverna tränar på att hjälpa sina kompisar, samarbeta, koncentration och uppmärksamhet.

För elever

Tillsammansdansen: gymnasiet

Samarbetsövning där eleverna får träna på samarbete och kommunikation när de i olika gruppstorlekar ska hålla tändstickor på plats mellan varandra.

För elever

Tillsammansdansen: åk 7-9

Samarbetsövning där eleverna får träna på samarbete och kommunikation när de i olika gruppstorlekar ska hålla tändstickor på plats mellan varandra.

För elever

Tillsammansdansen: åk 4-6

Samarbetsövning där eleverna får träna på samarbete och kommunikation när de i olika gruppstorlekar ska hålla tändstickor på plats mellan varandra.

För elever

Trollspöet

Eleverna får gestalta och uttrycka olika känslor och sedan prata om hur dessa känslor påverkar oss.

För elever

Tala/lyssna: gymnasiet

Eleverna får inta olika roller och därigenom prova på att gestalta både osynliggörande och synliggörande.

För elever

Tala/lyssna: åk 7-9

Eleverna får inta olika roller och därigenom prova på att gestalta både osynliggörande och synliggörande.

För elever

Pest eller kolera: gymnasiet

En samarbetsövning där eleverna får träna på att ta ställning till olika val. De får också träna på att komma överens och diskutera.

För elever

Pest eller kolera: åk 7-9

En samarbetsövning där eleverna får träna på att ta ställning till olika val. De får också träna på att komma överens och diskutera.

För elever

Pest eller kolera: åk 4-6

En samarbetsövning där eleverna får träna på att ta ställning till olika val. De får också träna på att komma överens och diskutera.

För elever

Pest eller kolera: åk F-3

En samarbetsövning där eleverna får träna på att ta ställning till olika val. De får också träna på att komma överens och diskutera.

För elever

Hjältemattan

Eleverna får berätta om när de varit en hjälte. Ni förstärker elevernas goda handlingar och låter dem öva på att prata positivt om sig själva.

För kollegor

Bok: I normens öga

En metodbok för dig som vill arbeta med att ifrågasätta, granska och vända upp och ned på normer.

För elever

Knuten: åk 7-9

Samarbetsövning som visar eleverna hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål.

För elever

Knuten: åk 4-6

Samarbetsövning som visar eleverna hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål.

För elever

Knuten: gymnasiet

Samarbetsövning som visar eleverna hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål.

Behöver du stöd?

Kontakta oss om du behöver råd och stöd i en pågående kränkningssituation eller om du vill ha tips på hur du kan arbeta främjande och förebyggande med din klass.

Läs mer om råd och stöd