Kunskapsbanken

Övningar och material för skolan

Övningar är ett bra sätt för att levandegöra trygghetsarbetet i klassrummet. Här hittar du som arbetar i skolan övningar och material för både elever och kollegor. Vi fyller på med fler övningar och material löpande.

Sidan riktar sig till skolpersonal
Visar 1 - 17 av 57 övningar

För elever

Trollspöet

I den här övningen ska eleverna gestalta och uttrycka olika känslor och sedan prata om hur dessa känslor påverkar oss.

För elever

Tala/lyssna: gymnasiet

I den här övningen får eleverna inta olika roller, och därigenom prova på att gestalta både osynliggörande och synliggörande.

För elever

Tala/lyssna: åk 7-9

I den här övningen får eleverna inta olika roller, och därigenom prova på att gestalta både osynliggörande och synliggörande.

För elever

Pest eller kolera: gymnasiet

I denna samarbetsövning får eleverna träna på att ta ställning till olika val. De får också träna på att komma överens och diskutera sig fram till en gemensam åsikt utifrån de val de får.

För elever

Pest eller kolera: åk 7-9

I denna samarbetsövning får eleverna träna på att ta ställning till olika val. De får också träna på att komma överens och diskutera sig fram till en gemensam åsikt utifrån de val de får.

För elever

Pest eller kolera: åk 4-6

I denna samarbetsövning får eleverna träna på att ta ställning till olika val. De får också träna på att komma överens och diskutera sig fram till en gemensam åsikt utifrån de val de får.

För elever

Pest eller kolera: åk F-3

I denna samarbetsövning får eleverna träna på att ta ställning till olika val. De får också träna på att komma överens och diskutera sig fram till en gemensam åsikt utifrån de val de får.

För elever

Hjältemattan

Eleverna får berätta för de andra om när de varit en hjälte, det vill säga när de har gjort eller sagt något positivt. Tillsammans med eleverna upptäcker ni vad alla kan göra för att skapa en bra stämning. Ni förstärker elevernas goda handlingar och låter dem öva på att prata om sig själva i positiva ordalag.

För kollegor

Bok: I normens öga

I normens öga är en metodbok för dig som vill arbeta med att ifrågasätta, granska och vända upp och ned på normer. Här hittar du inspiration till att påbörja ett normkritiskt arbete eller till att ta ert likabehandlingsarbete ett steg längre.

För elever

Knuten: åk 7-9

I denna samarbetsövning ska eleverna lösa ett problem och hjälpa varandra genom att lösa upp en knut av deras egna armar. Övningen visar hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål.

För elever

Knuten: åk 4-6

I denna samarbetsövning ska eleverna lösa ett problem och hjälpa varandra genom att lösa upp en knut av deras egna armar. Övningen visar hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål.

För elever

Knuten: gymnasiet

I denna samarbetsövning ska eleverna lösa ett problem och hjälpa varandra genom att lösa upp en knut av deras egna armar. Övningen visar hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål.

För elever

Tillsammansdansen

I den här samarbetsövningen får eleverna träna på samarbete och kommunikation när de tillsammans i olika gruppstorlekar ska hålla tändstickor på plats mellan varandra medan de rör sig i rummet.

För elever

Härliga havet!

I den här övningen ska eleverna hitta en bra egenskap hos sig själva, skriva ner egenskapen och därefter ska klassen sammanställa alla egenskaper och sätta upp i klassrummet.

För elever

Hela havet stormar med twist

Eleverna får leka den välkända leken ”Hela havet stormar”, men med orättvisa regler. Genom att medvetet skapa orättvisa regler för eleverna syftar övningen till att väcka tankar och diskussion om hur olika grupper i samhället har olika förutsättningar i livet.

För elever

Befria min kompis

Det här är en övning där eleverna övar på att hjälpa sina kompisar, samarbeta, koncentration och uppmärksamhet.

För elever

Knuten: åk F-3

I denna samarbetsövning ska eleverna lösa ett problem och hjälpa varandra genom att lösa upp en knut av deras egna armar. Övningen visar hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål.

Behöver du stöd?

Kontakta oss om du behöver råd och stöd i en pågående kränkningssituation eller om du vill ha tips på hur du kan arbeta främjande och förebyggande med din klass.

Läs mer om råd och stöd