Övningar och material för skolan

Heta stolen om ledarskap: gymnasiet

Värderingsövning där eleverna tar ställning till olika påståenden genom att byta stol eller sitta kvar.

30 min

Gymnasiet

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

 • Träna på att ta ställning till olika situationer
 • Eleverna får uppleva att det finns olika sätt att se på saker
 • Skapa ett bra underlag för diskussion i aktuella ämnen

Material och förberedelser

Läs igenom påståendena och följdfrågorna innan du gör övningen med din klass. Välj de påståenden du tycker passar din klass (se påståenden nedan). På så vis kan du välja den ordning på frågorna som du tror ger din klass en bra ingång till diskussioner. Följdfrågorna är viktiga i övningen, då det är här som eleverna får möjlighet att diskutera sina åsikter och tankar. Lägg gärna till egna följdfrågor!

Förbered stolar i en ring. En stol mer än antalet elever.

Gör så här

 1. Samla eleverna på var sin stol i en ring. Se till att ni har en tom stol i ringen.
 2. Berätta för eleverna att du kommer att läsa upp olika påståenden. Eleverna ska ta ställning till påståendena utifrån vad de själva tycker, det finns inga rätt eller fel. Det är inte tillåtet att kommentera någon annans ställningstagande.
 3. Efter varje påstående kommer ni att diskutera tillsammans. Uppmuntra eleverna att visa om de ändrar sig under diskussionens gång, och tänk på att fördela ordet så att olika elever får komma till tals. Stanna inte för länge vid samma fråga, utan gå vidare till en ny fråga om du märker att diskussionen avtar.
  • Håller med påståendet (ja): reser sig upp och byter stol
  • Håller inte med påståendet (nej): sitter kvar
  • Vill svara kanske: sitter kvar och lägger armarna i kors

Påståenden och följdfrågor

Inled gärna med ett uppvärmningspåstående, exempelvis ”Jag gillar glass”.

Påstående 1: Att vara ledare är att ha makt

 • Kan en person vara ledare utan att ha makt? Hur då?
 • Vad är makt när ni talar om ledarskap?
 • Hur kan en person ha makt som ledare?

Påstående 2: Att vara ledare är att vara en förebild

 • Vad innebär det att vara en förebild som ledare?
 • Bör en person vara förebild som ledare?

Påstående 3: Alla grupper behöver en ledare

 • Varför behövs det? Varför inte?
 • Finns det grupper utan ledare?
 • Kan en grupp ha olika ledare beroende på vad gruppen ska göra?

Påstående 4: Vissa är födda till ledare

 • Hur kan ni se att det är så?
 • Om inte, hur skapas ledaregenskaper?
 • Har alla samma ledaregenskaper?
 • Vilka egenskaper förknippar ni med en bra ledare? Med en dålig ledare?
 • Är vissa egenskaper alltid bra eller alltid dåliga, eller varierar det?

Påstående 5: Det är skillnad på en bra informell ledare och en bra formell ledare

 • Vilka skillnader anser du att det finns?
 • Är dessa nödvändiga eller något som bara blir?
 • Finns det något som kännetecknar alla informella ledare respektive formella ledare?
 • Har en person ansvar som ledare? Om ja, har hen olika ansvar som informell respektive formell ledare?

Påstående 6: Ett informellt ledarskap är något en person får av andra

 • Är det omgivningen som ger en ledarroll eller tar ledaren själv den rollen?
 • Hur varierar detta?
 • Påverkar det ledarskapet tror ni?

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker andra?

 • Den var inte så jätterolig efter som det inte var så heta påståenden, borde nog kallas kalla stolen.

 • Jag tycker att det var en bra diskutions öving

 • Roligt och nice

 • Roligt

 • Den var bra