Övningar och material för skolan

Affischer: Ofrivillig ensamhet

Här hittar du affischer med tillhörande lärarhandledning för dig som vill jobba med temat ofrivillig ensamhet tillsammans med dina elever.

Åk 4-6

Affischerna

Vi har tagit fram tre affischer som tar upp ämnet ofrivillig ensamhet. Beställ dem gratis via Gratis i skolan eller ladda ned ned dem och skriv ut själv.

Affisch om ensamhet

Affisch klassrum

Vad är ensamhet för dig?

Ladda ned affischen (A3-format)

Affisch om ensamhet

Affisch korridor

Varför kan det kännas svårt att berätta om ensamhet? Vuxna finns för att lyssna och hjälpa till!

Ladda ned affischen (A3-format)

Affisch om ensamhet

Affisch skolgård

Vad har du för tips för att ingen ska hamna utanför?

Ladda ned affischen (A3-format)

Lärarhandledning ofrivilig ensamhet

Lärarhandledning

Med hjälp av affischerna och den tillhörande lärarhandledningen vill vi sänka tröskeln för lärare och elever att prata om ofrivillig ensamhet, som kan vara ett svårt och tabubelagt ämne, samt utforska strategier för inkludering för att skapa ett positivt och välkomnande klimat på skolan.

Ladda ned lärarhandledningen