Övningar och material för skolan

Bästa Sko(l)kartongen: åk 7-9

På den här lektionen får eleverna gruppvis komma på idéer för hur skolan kan förbättras genom att bli roligare, tryggare och mer rättvis.

45-60 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Låta eleverna diskutera hur den egna skolan kan utvecklas till det bättre
 • Utifrån olika perspektiv utveckla konkreta förslag för att skapa en mer trygg och rättvis skola

Material och förberedelser

 • Det behövs tre skokartonger, annan typ av kartong eller tidskriftssamlare samt papper och pennor till eleverna.
 • Tejpa fast en lapp på varje kartong med etiketterna ”Trygga skolan”, ”Rättvisa skolan” och ”Roliga skolan”.

Start

Förklara för eleverna om syftet med lektionen och att deras åsikter och delaktighet är viktiga.

Alla elever har rätt till en trygg, rättvis och rolig skola och detta är ett sätt att lyssna in deras tankar och ge dem en möjlighet att påverka sin skolmiljö.

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i tre lika stora grupper. Se till att varje grupp har minst tre A4-papper och pennor.
 2. Förklara att ni har tre kartonger som symboliserar tre olika skolor. Den första skolan heter ”Trygga skolan”, den andra ”Rättvisa skolan” och den tredje ”Roliga skolan”. Beskriv de olika skolorna för hela gruppen:
  Trygga skolan
  På den trygga skolan är alla elever trygga. Där finns inga kränkningar, rykten eller taskiga kommenterar och blickar. Både elever och vuxna är snälla mot varandra och ingen känner sig utanför.
  Rättvisa skolan
  På den rättvisa skolan behandlas alla rättvist. Det finns inga orättvisa regler, ingen blir sämre behandlad än någon annan och ingen blir orättvist bemött. Alla känner sig sedda på samma villkor.
  Roliga skolan
  På den roliga skolan har alla elever och vuxna jättekul tillsammans och skrattar mycket. Eleverna tycker att både rasterna och lektionerna är roliga och de vuxna har alltid roligt med eleverna.
 3. Dela ut en skola till varje grupp. Eleverna i varje grupp ska nu skriva ner så många förslag de kan på hur deras egen skola ska bli mer lik den skola de har fått. Ge varje grupp fem minuter att komma på förslag.
 4. När fem minuter har gått ber ni grupperna att lägga ner sina papper i kartongen och skicka sin skola till nästa grupp. På så vis får alla grupper en ny skola att komma på förslag till. Gör om samma rotation en gång till så att alla tre grupper har jobbat med varje skola.
 5. När varje grupp har arbetat med alla tre kartonger samlar ni ihop de olika förslagen och sammanställer dessa på tavlan. Diskutera tillsammans vilka av de förslag som eleverna har tagit fram som ni vill arbeta vidare med. Om ni vill kan ni använda er av ”pluppning” när ni väljer förslag. Det innebär att varje elev går fram en och en och sätter en ”plupp” vid de två förslag den röstar på. När alla eleverna har ”pluppat” räknar ni ihop vilket förslag som fått flest ”pluppar”.

Tips!

Om grupperna blir för stora kan ni även arbeta i sex olika grupper. Gör då 2 kartonger för varje skola och dela upp grupperna i 2 olika spår.

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur skolan eller du som pedagog kommer jobba vidare med förslagen.

Läroplanskoppling

Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker andra?

 • Bra information