Övningar och material för skolan

Minicase om nätkränkningar: gymnasiet

Eleverna får diskutera flera korta case som handlar om normer och kränkningar på nätet.

45-60 min

Gymnasiet

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Fundera över hur jag påverkar andra
 • Reflektera över hur normer och oskrivna regler påverkar oss
 • Prata om kränkningar på nätet

Material och förberedelser

Skriv ut casen till varje elev om du vill att eleverna ska läsa igenom casen på egen hand.

Uppgift

Gör så här:

 1. Välj själv hur du vill presentera caset för klassen. Du kan läsa det högt för hela klassen, de kan läsa enskilt, eller tillsammans i grupper.
 2. När ni har läst igenom caset, låt eleverna beskriva hur eleverna upplevde berättelsen. Diskutera därefter följdfrågorna nedan, antingen i helklass eller i mindre grupper. Arbetar ni i grupper, låt gärna eleverna anteckna sina tankar och presentera för varandra efteråt.
 3. Använd elevernas tankar som utgångspunkt för fördjupning i skolans plan mot kränkande behandling eller andra dokument.

Case 1: Ett kränkande sms – att bli utsatt

Daniel blivit retad för sin jacka i skolan, både på lunchrasten och på väg till skolan. Julius, Laleh och Izabella har sagt att den är ful och undrar vad det är för märke. På kvällen när Daniel är hemma får han ett sms från Julius där det står: ”Haha, du har den fulaste jackan i hela klassen, kostade den 50 kronor eller?” Daniel blir ledsen och tänker att han tycker om sin jacka och att den är fin.

 • Vad skulle du göra om du var Daniel?
 • Hur skulle det kännas för dig om du fick ett taskigt sms?
 • Varför tror du att Julius skickade sms:et?
 • Det är väldigt viktigt att vi kan ha de kläder vi själva tycker om och känner oss fina i. Hur kan vi i klassen hjälpas åt för att alla ska känna så?

Case 2: Chatten – att stå bredvid

Jacob är hemma hos Jasmine. Han sitter bredvid och tittar på när Jasmine chattar med Olle i deras klass. Till en början chattar de om ett skolarbete, men ganska snart börjar de istället prata om Nilla och hennes två pappor. Jacob ser allt som skrivs och tänker flera gånger på hur ledsen och sårad Nilla skulle bli, om hon läste vad Olle och Jasmine skrev till varandra om Nillas familj. Jacob säger inget, men tänker på det hela kvällen.

 • Varför tror du att Jacob inte sa ifrån?
 • Hur påverkas Jacob, Jasmine, Olle och Nilla av att Jacob inte sa ifrån?
 • Kan det vara svårt att säga till om du ser att någon kränker någon annan? Om ja, varför är det svårt?
 • Hur kan du säga ifrån om du ser någon bli utsatt?

Case 3: Ett taskigt inlägg – att utsätta

Anisa går in på sociala medier för att kolla om hon har fått några kommentarer på sitt senaste inlägg. Inlägget handlar om att hon tycker att det är det är konstigt att en tjej i klassen inte äter lunch, bara för att det är ramadan. När Anisa lägger upp inlägg om vardagliga saker som skolan och träningen, är det aldrig någon som skriver några kommentarer. Nu har hon fått 43 kommentarer från flera andra i skolan som också tycker att det är konstigt. ”Kul att andra gillar det jag delar, undrar vad jag kan skriva mer”, tänker Anisa.

 • Varför tror du att Anisa skrev inlägget?
 • Om ni skriver om andra personer på nätet, vad är då viktigt att tänka på?
 • Hur tror du att tjejen som inlägget handlar om skulle känna om hon läste det?
 • Hur skulle ni känna om någon skrev om er på det här sättet?
 • I Sverige idag finns människor som tillhör olika religioner. Alla religioner har sina traditioner. Hur kan vi i klassen hjälpas åt så att alla traditioner lyfts fram lika mycket?

Skriv ut casen

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska före­byggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *