Övningar och material för skolan

Minicase om nätkränkningar: åk 7-9

Eleverna får diskutera flera korta case som handlar om normer och kränkningar på nätet.

45-60 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Fundera över hur jag påverkar andra
 • Reflektera över hur normer och oskrivna regler påverkar oss
 • Prata om kränkningar på nätet

Material och förberedelser

Skriv ut casen till varje elev om du vill att eleverna ska läsa igenom casen på egen hand.

Uppgift

Gör så här:

 1. Välj själv hur du vill presentera caset för klassen. Du kan läsa det högt för hela klassen, de kan läsa enskilt, eller tillsammans i grupper.
 2. När ni har läst igenom caset, låt eleverna beskriva hur eleverna upplevde berättelsen. Diskutera därefter följdfrågorna nedan, antingen i helklass eller i mindre grupper. Arbetar ni i grupper, låt gärna eleverna anteckna sina tankar och presentera för varandra efteråt.
 3. Använd elevernas tankar som utgångspunkt för fördjupning i skolans plan mot kränkande behandling eller andra dokument.

Case 1: Ett kränkande sms – att bli utsatt

Daniel blivit retad för sin jacka i skolan, både på lunchrasten och på väg till skolan. Julius, Laleh och Izabella har sagt att den är ful och undrar vad det är för märke. På kvällen när Daniel är hemma får han ett sms från Julius där det står: ”Haha, du har den fulaste jackan i hela klassen, kostade den 50 kronor eller?” Daniel blir ledsen och tänker att han tycker om sin jacka och att den är fin.

 • Vad skulle du göra om du var Daniel?
 • Hur skulle det kännas för dig om du fick ett taskigt sms?
 • Varför tror du att Julius skickade sms:et?
 • Det är väldigt viktigt att vi kan ha de kläder vi själva tycker om och känner oss fina i. Hur kan vi i klassen hjälpas åt för att alla ska känna så?

Case 2: Chatten – att stå bredvid

Jacob är hemma hos Jasmine. Han sitter bredvid och tittar på när Jasmine chattar med Olle i deras klass. Till en början chattar de om ett skolarbete, men ganska snart börjar de istället prata om Nilla och hennes två pappor. Jacob ser allt som skrivs och tänker flera gånger på hur ledsen och sårad Nilla skulle bli, om hon läste vad Olle och Jasmine skrev till varandra om Nillas familj. Jacob säger inget, men tänker på det hela kvällen.

 • Varför tror du att Jacob inte sa ifrån?
 • Hur påverkas Jacob, Jasmine, Olle och Nilla av att Jacob inte sa ifrån?
 • Kan det vara svårt att säga till om du ser att någon kränker någon annan? Om ja, varför är det svårt?
 • Hur kan du säga ifrån om du ser någon bli utsatt?

Case 3: Ett taskigt inlägg – att utsätta

Anisa går in på sociala medier för att kolla om hon har fått några kommentarer på sitt senaste inlägg. Inlägget handlar om att hon tycker att det är det är konstigt att en tjej i klassen inte äter lunch, bara för att det är ramadan. När Anisa lägger upp inlägg om vardagliga saker som skolan och träningen, är det aldrig någon som skriver några kommentarer. Nu har hon fått 43 kommentarer från flera andra i skolan som också tycker att det är konstigt. ”Kul att andra gillar det jag delar, undrar vad jag kan skriva mer”, tänker Anisa.

 • Varför tror du att Anisa skrev inlägget?
 • Om ni skriver om andra personer på nätet, vad är då viktigt att tänka på?
 • Hur tror du att tjejen som inlägget handlar om skulle känna om hon läste det?
 • Hur skulle ni känna om någon skrev om er på det här sättet?
 • I Sverige idag finns människor som tillhör olika religioner. Alla religioner har sina traditioner. Hur kan vi i klassen hjälpas åt så att alla traditioner lyfts fram lika mycket?

Skriv ut casen

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *