Övningar och material för skolan

Filmer och diskussionsfrågor om rasism

Här har vi samlat tre case med filmer och tillhörande diskussionsfrågor på temat rasism. Filmerna kommer från vår webbkurs ”Skolan och rasismen”.

30-45 min

För kollegor

Skriv ut

Instruktioner

Film: flytta friluftsdag

I den här filmen får du ta del av ett case där elever ifrågasätter varför skolan har flyttat en friluftsdag för att den krockade med en högtid.

Diskutera

  • Hur kommer det sig att eleverna inte vill att friluftsdagen ska flyttas?
  • Hur kan läraren bemöta och problematisera gränsdragningen mellan ”vi” och ”dem”?
  • Vad tror ni att läraren menar när hen säger: “Är det något som är en svensk tradition så är det att få alla att känna sig välkomna”?

Film: undervisningens innehåll

Den här filmen handlar om innehåll, representation och etnocentrism i undervisningen. Etnocentrism innebär att sätta den egna kulturen i centrum genom att betrakta och bedöma världen utifrån sitt eget perspektiv. Ens egen grupp och sammanhang utgör måttstocken och ses antingen som högre stående eller bara som den självklara utgångspunkten.

Diskutera

  • Vad är det som eleven är kritisk till?
  • Vad finns det för fördelar med att visa fler perspektiv och bredda representationen i undervisningen?
  • På vilket sätt kan ämnesundervisningen användas för att uppfylla skolans uppdrag att motverka rasism?

Film: hur hantera det här?

I den här filmen får du ta del av två olika situationer som kan uppstå i skolan. Reflektera kring hur ni som skolpersonal kan hantera liknande situationer.

Diskutera

  • Vad tänker du om lärarens bemötande av elevens negativa kommentar om tiggaren?
  • Vilka samband kan det finnas mellan kommentaren om tiggaren och flygbladen i korridoren? Hur kan skolan följa upp händelserna?
  • Hur bör skolan fortsätta dialogen med eleverna om yttrandefrihet och skolan som en icke värdeneutral plats?

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *