Övningar och material för skolan

Heta stolen om grupptryck: åk 7-9

Värderingsövning där eleverna sitter i en ring och tar ställning till olika påståenden genom att byta stol eller sitta kvar.

30 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

 • Träna på att ta ställning till olika situationer
 • Eleverna får uppleva att det finns olika sätt att se på saker
 • Skapa ett bra underlag för diskussion i aktuella ämnen

Material och förberedelser

Läs igenom påståendena och följdfrågorna innan du gör övningen med din klass. Välj de påståenden du tycker passar din klass (se påståenden nedan). På så vis kan du välja den ordning på frågorna som du tror ger din klass en bra ingång till diskussioner. Följdfrågorna är viktiga i övningen, då det är här som eleverna får möjlighet att diskutera sina åsikter och tankar. Lägg gärna till egna följdfrågor!

Förbered stolar i en ring. En stol mer än antalet elever.

Gör så här

 1. Samla eleverna på var sin stol i en ring. Se till att ni har en tom stol i ringen.
 2. Berätta för eleverna att du kommer att läsa upp olika påståenden. Eleverna ska ta ställning till påståendena utifrån vad de själva tycker, det finns inga rätt eller fel. Det är inte tillåtet att kommentera någon annans ställningstagande.
 3. Efter varje påstående kommer ni att diskutera tillsammans. Uppmuntra eleverna att visa om de ändrar sig under diskussionens gång, och tänk på att fördela ordet så att olika elever får komma till tals. Stanna inte för länge vid samma fråga, utan gå vidare till en ny fråga om du märker att diskussionen avtar.
  Eleverna svarar på följande sätt:

  • Håller med påståendet (ja): reser sig upp och byter stol
  • Håller inte med påståendet (nej): sitter kvar
  • Vill svara kanske: sitter kvar och lägger armarna i kors

Påståenden och följdfrågor

Inled gärna med ett uppvärmningspåstående, exempelvis ”Jag gillar glass”.

Påstående 1: Ibland gör jag saker på rasten bara för att kompisarna gör det

 • Varför kan det bli så?
 • Vad kan du göra om du tror att någon är med även fast hen inte vill?

Påstående 2: Det är viktigt att kompisar gillar samma saker

 • Varför tycker du så?
 • Vad kan vara bra med att gilla olika saker?

Påstående 3: Om någon är bra på något så brukar den bestämma mer

 • Varför blir det så?
 • Borde det vara så? Varför inte?

Påstående 4: Det är viktigt att vara med i en grupp

 • Varför är det viktigt? Inte viktigt?

Påstående 5: Det är svårt att stå emot grupptryck

 • Vad är grupptryck?
 • När är det svårt/lätt?
 • Vad kan hända?
 • Hur kan ni göra för att få de andra i gruppen att våga säga vad de tycker?

Påstående 6: Alla grupper behöver en ledare

 • Varför behövs det? Varför inte?
 • Finns det grupper utan ledare?
 • Kan en grupp ha olika ledare beroende på vad gruppen ska göra?
 • Vad bestämmer vem som är ledaren?

Påstående 7: Jag kan alltid välja vilka grupper jag tillhör

 • Vilka grupper är frivilliga och vilka är tilldelade?
 • Har ni alltid möjlighet att lämna en grupp ni inte trivs i?
 • Vad kan det få för konsekvenser?
 • Hur kan ni veta om andra är med i en grupp frivilligt eller inte?
 • Vems ansvar är det att alla trivs i en grupp?

Påstående 8: Många strävar efter att ha hög status

 • Hur märker du det?
 • Varför är det så?
 • Är det viktigt att ha hög status?
 • Hur vet ni om någon har hög status?
 • Hur påverkas andra av att någon har hög status?

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *