Övningar och material för skolan

Minicase om kränkningar: åk 4-6

I den här övningen får eleverna diskutera och ta ställning till hur de skulle agera i olika situationer.

45-60 min

Åk 4-6

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Diskutera olika tänkbara scenarier för att synliggöra händelser i elevernas vardag
 • Förbereda elever på att hantera situationer där kränkningar förekommer
 • Öka delaktigheten och förmågan att uttrycka sin åsikt

Material och förberedelser

 • Bestäm om alla grupper ska arbeta med samma case eller om grupperna ska få olika case
 • Skriv ut aktuellt casen till varje elev att läsa igenom

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper om 2–3 elever i varje grupp.
 2. Låt eleverna enskilt läsa igenom caset och skriva ner egna förslag på vad de skulle göra i situationen.
 3. Låt eleverna sedan gruppvis diskutera förslag på hur de skulle agera om de befann sig i situationen. Diskutera även vilka ageranden de inte tycker är bra och varför.
 4. Låt grupperna presentera sina tankar och förslag för klassen och diskutera olika sätt att agera i situationen.

Tips!

Om du vill kan du skriva egna case som du tror är mer aktuella för dina elever. Du kan också låta grupperna skriva egna case och sedan byta mellan varandra för att diskutera handlingsalternativ till varandras case.

Case 1

Jamal och Cecilia går i din klass. När du kommer till skolan på morgonen sitter de utanför klassrummet och pratar tyst om Andreas som ännu inte har kommit. När du kommer närmare hör du att de säger att Andreas är en tönt och att de önskade att han bytte klass. Vad gör du?

Case 2

Du sitter i korridoren utanför ett klassrum. Plötsligt springer Fatima, från parallellklassen, genom korridoren och ut mot skolgården. Du hör skratt och Caijsa kommer fram till dig och berättar med ett leende att de tog ett roligt kort på Fatima och skickade till en i klassen. Vad gör du?

Case 3

William och Joline är två elever som går på din skola, men du känner ingen av dem särskilt väl. En morgon ser du William och Joline stå och skrika på varandra i korridoren. Till slut knuffar Joline in William i väggen och går med snabba steg därifrån. Du ser ingen vuxen i närheten som har uppmärksammat bråket. Vad gör du?

Case 4

Du är lärare i en klass. Idag ska eleverna ha redovisningar inför varandra. När Adam börjar sin redovisning är det en elev som börjar viska och skratta tillsammans med kompisen bredvid. Du kan inte se om Adam märker det. Vad gör du?

Case 5

Du ser på sociala medier att en elev på din skola har skrivit taskiga kommentarer om en person i din klass. Vad gör du?

Case 6

Det är snart dags för Luciafirande på skolan och du får veta att endast tjejer får vara lucia detta år. Vad tänker du om detta och vad gör du?

Skriv ut casen

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *