Övningar och material för skolan

Fokus på diskrimineringsgrunderna

I den här övningen får ni både reflektera individuellt och diskutera i kollegiet vilka diskrimineringsgrunder ni redan har kunskap om, samt vilka ni har behov av att lära er mer om.

30-45 min

För kollegor

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Förberedelser individuellt

Gör hela avsnittet ”Om Mobbning” i Friends webbkurs Organisera en trygg skola. Under rubriken ”Skolan är inte värdeneutral” hittar du en kortfattad text om några av de problem som utgör bakgrunden till skolans främjande uppdrag kring aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen. Reflektera kring vilka/vilken diskrimineringsgrund du själv känner att du redan har kunskap om och vilka/vilken diskrimineringsgrund du känner mest behov att utveckla kunskap om för att du, i din yrkesroll, aktivt ska kunna främja allas lika värde i skolan.

Webbkursen finner ni här: www.friends.se/kunskapsbanken/course/organisera-en-trygg-skola

Diskutera med kollegor

Steg 1: Inledande runda

Rundan består av att var och en delar sina reflektioner utifrån följande fråga:

  • Vilka/vilken diskrimineringsgrund har jag mest kunskap om och vilka/vilken har jag mest behov av att lära mig mer om för att, jag i min yrkesroll, aktivt ska kunna arbeta främjande för allas lika värde i skolan?

Steg 2: Vårt kollegiala lärande och diskrimineringsgrunderna

Syftar till att identifiera gemensamma behov och samtala om hur ni kan utveckla ert kollegiala lärande utifrån de diskrimineringsgrunder ni identifierat att ni behöver fördjupa er i.

  • Vilka gemensamma behov framträdde av rundan?
  • Vilka kompetenser finns internt om de olika diskrimineringsgrunderna och de samhällsproblem som skolan ska arbeta mot? (Se listade teman under rubriken ”Skolan är inte värdeneutral” i avsnittet ”Om Mobbning”).
  • Hur kan vi hjälpa och stödja varandra kollegialt för att öka kunskap och handlingskraft i våra aktiva åtgärder?
  • Vad behöver vi för att skapa en struktur för upplägg kring kollegialt lärande inom detta område?

Tips!

För att alla ska ges möjlighet att reflektera utifrån sin roll och kontext på skolan, behöver ni kanske dela in er i par eller mindre grupper, beroende på hur många ni är. Avsätt tid för allas samtalsutrymme och tid för sammanfattande och avslutande samtal i stor grupp. Anteckna de behov som ni identifierat och de strategier som ni föreslagit. Ni kan dela underlaget med skolledningen för att skolan ska kunna inkludera det i sin plan mot kränkande behandling och/eller en kompetensutvecklingsplan.

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker andra?

  • Mycket bra information