Övningar och material för skolan

Heta stolen om nätmobbning: åk 7-9

Värderingsövning där eleverna sitter i en ring och tar ställning till olika påståenden genom att byta stol eller sitta kvar.

30 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

 • Träna på att ta ställning till olika situationer
 • Eleverna får uppleva att det finns olika sätt att se på saker
 • Skapa ett bra underlag för diskussion i aktuella ämnen

Material och förberedelser

Läs igenom påståendena och följdfrågorna innan du gör övningen med din klass. Välj de påståenden du tycker passar din klass (se påståenden nedan). På så vis kan du välja den ordning på frågorna som du tror ger din klass en bra ingång till diskussioner. Följdfrågorna är viktiga i övningen, då det är här som eleverna får möjlighet att diskutera sina åsikter och tankar. Lägg gärna till egna följdfrågor!

Förbered stolar i en ring. En stol mer än antalet elever.

Gör så här

 1. Samla eleverna på var sin stol i en ring. Se till att ni har en tom stol i ringen.
 2. Berätta för eleverna att du kommer att läsa upp olika påståenden. Eleverna ska ta ställning till påståendena utifrån vad de själva tycker, det finns inga rätt eller fel. Det är inte tillåtet att kommentera någon annans ställningstagande.
 3. Efter varje påstående kommer ni att diskutera tillsammans. Uppmuntra eleverna att visa om de ändrar sig under diskussionens gång, och tänk på att fördela ordet så att olika elever får komma till tals. Stanna inte för länge vid samma fråga, utan gå vidare till en ny fråga om du märker att diskussionen avtar.
  • Håller med påståendet (ja): reser sig upp och byter stol
  • Håller inte med påståendet (nej): sitter kvar
  • Vill svara kanske: sitter kvar och lägger armarna i kors

Påståenden och följdfrågor

Inled gärna med ett uppvärmningspåstående, exempelvis ”Jag gillar glass”.

Påstående 1: Kränkningar på nätet är värre än kränkningar ”ansikte mot ansikte”.

 • Varför tycker du det?
 • Vad kan det bero på?
 • Vilken typ av kränkningar är vanligast på nätet?
 • Hur kan vuxna göra för att minska kränkningar på nätet?
 • Vad kan du och jag göra för att minska kränkningar på nätet?

Påstående 2: Jag vet vem jag ska vända mig till för att få hjälp om jag blir utsatt på nätet.

 • Vem då?
 • Vilket ansvar har skolan?

Påstående 3: Det är lättare att det blir feltolkningar via nätet.

 • Varför är det så?
 • Vad kan vi göra för att minska feltolkningar?

Påstående 4: Det är svårt att ge stöd till någon som har blivit utsatt för kränkningar på nätet.

 • Vad kan vuxna, barn och unga göra för att ge någon stöd?
 • Går det att ge stöd till någon på nätet? Varför? Varför inte?
 • Vilka nätkränkningar tror ni är svårast att få stopp på?

Påstående 5: Det finns grupper av människor som oftare blir kränkta på nätet än andra.

 • Varför är det så?
 • Vilka grupper kan det handla om?
 • Vilka grupper möts sällan av nätkränkningar? Varför?

Påstående 6: Barn och unga idag tänker på vad de publicerar på nätet för att minska risken för kränkningar.

 • Varför är det så?
 • Vad är det som de tänker på?

Påstående 7: På nätet och i sociala medier behandlas alla lika oavsett kön.

 • Om inte: Hur märks skillnader?
 • I vilka situationer märks skillnader?
 • Vad kan det få för konsekvenser?

Påstående 8: Sociala medier bidrar till att kränkningar via nätet ökar.

 • Varför är det så? Varför är det inte så?
 • På vilka sociala medier?
 • Hur kan vi minska kränkningar på nätet?

Påstående 9: Det är mer kränkningar i onlinespel än vad det är i sociala medier.

 • Varför är det så? Varför är det inte så?
 • I vilka onlinespel?
 • Hur kan vi minska kränkningar i onlinespel?

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *