Start Kunskapsbanken Barn- och ungdomsledare Övningar och material för barn- och ungdomsledare

Kunskapsbanken

Övningar och material för barn- och ungdomsledare

Övningar är ett bra sätt för att skapa tillit, trygghet och stärka gruppens sammanhållning. Här hittar du övningar och material för både ledare, barn och unga.

Sidan riktar sig till barn- och ungdomsledare
Visar 1 - 17 av 24 övningar

För ledare

Case om kränkningar

Case på temat kränkningar som du kan använda som diskussionsunderlag tillsammans med andra ledare.

För barn och unga

Minicase om kränkningar: 16-19 år

Deltagarna får diskutera korta beskrivningar av olika problem och ta ställning till hur de skulle göra i situationen.

För barn och unga

Minicase om kränkningar: 13-15 år

Deltagarna får diskutera korta beskrivningar av olika problem och ta ställning till hur de skulle göra i situationen.

För barn och unga

Minicase om kränkningar: 10-12 år

I den här övningen får deltagarna diskutera och ta ställning till hur de skulle agera i olika situationer.

För barn och unga

Case om nätkränkningar

Deltagarna får läsa ett case som rör nätkränkningar och sedan diskutera det.

För ledare

Skatta ditt ledarskap

Övning för dig som ledare att utveckla ditt ledarskap. I denna självskattning får du ställa kritiska frågor till dig själv och fundera över hur just du agerar.

För ledare

Flugan: för ledare

En kartläggningsövning där ni undersöker den sociala miljön i verksamheten.

För barn och unga

Trygghetsregler

I den här övningen får deltagarna själva ta fram vilka regler de vill ha för att främja tryggheten i gruppen.

För barn och unga

Tillsammansdansen

Deltagarna får träna på samarbete och kommunikation när de i olika gruppstorlekar ska hålla tändstickor eller pennor på plats mellan varandra.

För barn och unga

Tala/lyssna

Barnen får inta olika roller och därigenom prova på att gestalta både osynliggörande och synliggörande.

För barn och unga

Räkna till 25

En övning som syftar till att skapa en vi-känsla, och deltagarna får öva på samarbete och att ge varandra talutrymme.

För barn och unga

Rocka ringen

En samarbetsövning där deltagarna tränar på att samarbeta och ha kul tillsammans.

För barn och unga

Pest eller kolera

I denna samarbetsövning får deltagarna träna på att ta ställning till olika val. De får också träna på att komma överens och diskutera.

För barn och unga

Ordning i ledet

I den här övningen får deltagarna öva på att samarbeta och att hitta nya vägar för kommunikation. Samtidigt får de både lära känna och lära sig nya saker om varandra.

För barn och unga

Namnrunda

I den här lära känna-övning får de aktiva i träningsgruppen lära sig varandras namn på ett lekfullt sätt.

För barn och unga

Knuten

Samarbetsövning som visar barnen hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål.

För barn och unga

Härliga havet!

En övning där deltagarna ska hitta en bra egenskap hos sig själva, skriva ner egenskapen och därefter ska gruppen sammanställa alla egenskaper.

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd