Övningar och material för barn- och ungdomsledare

Case om kränkningar

Här har vi samlat flera olika case på temat kränkningar, som du kan använda som diskussionsunderlag tillsammans med andra ledare.

15-30 min

För ledare

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Case 1

Du är scoutledare för en grupp barn i 12–13-årsåldern. De flesta i gruppen har varit i samma grupp under flera år. Stämningen är för det mesta god, men under senare tid har du märkt av en jargong i gruppen där vissa tilltalar varandra med ord som bög, kärring, dampunge och så vidare. Du upplever inte att någon är mer utsatt än någon annan och när du pratat med gruppen om beteendet säger de att det bara är på skoj.

Diskutera

 • Om en sådan situation uppstår, hur agerar ni som ledare?
 • Vad tror ni ligger bakom jargongerna?
 • Hur kan ni som ledare förebygga liknande situationer?

Case 2

Du arbetar ideellt som ledare i en teaterverksamhet som har en tydlig policy och värdegrund kring att verksamheten ska vara öppen och tillgänglig för alla, oavsett erfarenheter och bakgrund. Inom verksamheten ska alla ha möjlighet att delta på lika villkor. Detta är något som ska gälla för alla grupper. Du har som ledare känt att detta ifrågasätts av en grupp föräldrar i din barngrupp. Föräldrarna uppmanar dig att frångå detta och de vill att just deras barn ska få framträdande roller i nästa teateruppsättning. Föräldrarna menar att vissa barn inte borde få huvudroller då barnen har svårt att komma ihåg sina repliker.

Diskutera

 • Om en sådan situation uppstår, hur agerar ni som ledare?
 • Varför uppstår dessa situationer?
 • Hur kan ni som ledare förebygga liknande situationer?

Case 3

Du är kolloledare för en grupp barn i 10-11-årsåldern. De flesta i gruppen har träffats på kollot tidigare år. Stämningen är för det mesta god men du upplever att särskilt ett barn i gruppen har svårt att ta sig in i gemenskapen. Barnet hamnar ofta i konflikter och upplever sig ibland utsatt för kränkningar, samtidigt som hen själv, vid flera tillfällen, kränker andra barn, både verbalt och fysiskt.

Diskutera

 • Om en sådan situation uppstår, hur agerar ni som ledare?
 • Varför uppstår dessa situationer?
 • Hur kan ni som ledare förebygga liknande situationer?

Case 4

Du är konfirmationsledare för en ny grupp ungdomar. I gruppen finns en tydlig hierarki bland ungdomarna som även du som ledare har märkt av. Det har dock inte kommit till din kännedom att det har förekommit några fall av mobbning i gruppen. Du har däremot under samlingar och gudstjänster hört en hård jargong mellan konfirmanderna. Nabil, en av konfirmanderna kände inte någon sedan tidigare. Till en början blir han accepterad av de övriga, men efter några veckor börjar Nabil få kommentarer från de andra. De tycker att Nabil är konstig och de undrar varför han konfirmerar sig då hans föräldrar har en annan religion. Kommentarer och utfrysning blir värre och värre.

Diskutera

 • Om en sådan situation uppstår, hur agerar och reagerar ni som ledare?
 • Varför uppstår dessa situationer?
 • Hur kan ni som ledare förebygga liknande situationer?

Case 5

Du är konfirmationsledare inom Svenska kyrkan och får veta att några av dina konfirmander blir utsatta för taskiga kommentarer i skolan. Andra elever hånar dem för att de är med i Svenska kyrkan och att det är töntigt att vara kristen. En av konfirmanderna kommer nu till dig och ber om hjälp och stöd för att detta ska sluta. Hen frågar om inte skolan har ett ansvar för att stoppa kränkningar?

Diskutera

 • Om en sådan situation uppstår, hur agerar ni som ledare?
 • Vad tror ni ligger bakom jargongerna?
 • Hur kan ni som ledare hjälpa barn och unga i liknande situationer?

Tips!

Här finns information om skolans ansvar för att stoppa kränkningar.

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *