Övningar och material för barn- och ungdomsledare

Minicase om kränkningar: 10-12 år

I den här övningen får deltagarna diskutera och ta ställning till hur de skulle agera i olika situationer.

30 min

För barn och unga

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med övningen

  • Diskutera olika tänkbara scenarier för att synliggöra händelser i deltagarnas vardag
  • Förbereda barn och unga på att hantera situationer där kränkningar förekommer
  • Öka delaktigheten och förmågan att uttrycka sin åsikt

Material och förberedelser

  • Bestäm om alla grupper ska arbeta med samma case eller om grupperna ska få olika case
  • Skriv ut aktuellt case till varje deltagare att läsa igenom

Uppgift

Gör så här:

  1. Dela in deltagarna i grupper om 2–3 deltagare i varje grupp.
  2. Låt deltagarna enskilt läsa igenom caset och skriva ner egna förslag på vad de skulle göra i situationen.
  3. Låt deltagarna sedan gruppvis diskutera förslag på hur de skulle agera om de befann sig i situationen. Diskutera även vilka ageranden de inte tycker är bra och varför.
  4. Låt grupperna presentera sina tankar och förslag för hela gruppen och diskutera olika sätt att agera i situationen.

Tips!

Om du vill kan du skriva egna case som du tror är mer aktuella för dina deltagare. Du kan också låta grupperna skriva egna case och sedan byta mellan varandra för att diskutera handlingsalternativ till varandras case.

Case 1

Jamal och Cecilia går på samma kulturskola som du. När du kommer till kulturskolan på onsdag eftermiddag sitter de utanför musiksalen och pratar tyst om Andreas som ännu inte har kommit. När du kommer närmare hör du att de säger att Andreas är en tönt och att de önskade att han slutade på kulturskolan. Vad gör du?

Case 2

Du sitter på fritidsgården och väntar på en kompis. Plötsligt springer Fatima, från din parallellklass, genom korridoren och ut från fritidsgården. Du hör skratt och Caijsa kommer fram till dig och berättar med ett leende att de tog ett roligt kort på Fatima och skickade till en annan tjej på fritidsgården. Vad gör du?

Case 3

William och Joline är två ungdomar som är med i samma kyrka som du, men du känner ingen av dem särskilt väl. En söndag ser du William och Joline stå och skrika på varandra utanför kyrkan. Till slut knuffar Joline in William i väggen och går med snabba steg därifrån. Du ser ingen vuxen i närheten som har uppmärksammat bråket. Vad gör du?

Case 4

Du är lärare i en klass. Idag ska eleverna ha redovisningar inför varandra. När Adam börjar sin redovisning är det en elev som börjar viska och skratta tillsammans med kompisen bredvid. Du kan inte se om Adam märker det. Vad gör du?

Case 5

Du ser på sociala medier att en person du känner igen från fritidsgården har skrivit taskiga kommentarer om en person i din klass. Vad gör du?

Case 6

Det är snart dags för Luciafirande i teaterföreningen och du får veta att endast tjejer får vara lucia detta år. Vad tänker du om detta och vad gör du?

Skriv ut casen

Tips inför att göra övningar med barn och unga

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din grupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *