Övningar och material för skolan

Minicase om nätkränkningar: åk 4-6

Eleverna får diskutera flera korta case som handlar om normer och kränkningar på nätet.

45-60 min

Åk 4-6

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Fundera över hur jag påverkar andra
 • Reflektera över hur normer och oskrivna regler påverkar oss
 • Prata om kränkningar på nätet

Material och förberedelser

Skriv ut casen till varje elev om du vill att eleverna ska läsa igenom casen på egen hand.

Uppgift

Gör så här:

 1. Välj själv hur du vill presentera caset för klassen. Du kan läsa det högt för hela klassen, de kan läsa enskilt, eller tillsammans i grupper.
 2. När ni har läst igenom caset, låt eleverna beskriva hur eleverna upplevde berättelsen. Diskutera därefter följdfrågorna nedan, antingen i helklass eller i mindre grupper. Arbetar ni i grupper, låt gärna eleverna anteckna sina tankar och presentera för varandra efteråt.
 3. Använd elevernas tankar som utgångspunkt för fördjupning i skolans plan mot kränkande behandling eller andra dokument.

Case 1: Ett kränkande sms – att bli utsatt

Daniel blivit retad för sin jacka i skolan, både på lunchrasten och på väg till skolan. Julius, Laleh och Izabella har sagt att den är ful och undrar vad det är för märke. På kvällen när Daniel är hemma får han ett sms från Julius där det står: ”Haha, du har den fulaste jackan i hela klassen, kostade den 50 kronor eller?” Daniel blir ledsen och tänker att han tycker om sin jacka och att den är fin.

 • Vad skulle du göra om du var Daniel?
 • Hur skulle det kännas för dig om du fick ett taskigt sms?
 • Varför tror du att Julius skickade sms:et?
 • Det är väldigt viktigt att vi kan ha de kläder vi själva tycker om och känner oss fina i. Hur kan vi i klassen hjälpas åt för att alla ska känna så?

Case 2: Chatten – att stå bredvid

Jacob är hemma hos Jasmine. Han sitter bredvid och tittar på när Jasmine chattar med Olle i deras klass. Till en början chattar de om ett skolarbete, men ganska snart börjar de istället prata om Nilla och hennes två pappor. Jacob ser allt som skrivs och tänker flera gånger på hur ledsen och sårad Nilla skulle bli, om hon läste vad Olle och Jasmine skrev till varandra om Nillas familj. Jacob säger inget, men tänker på det hela kvällen.

 • Varför tror du att Jacob inte sa ifrån?
 • Hur påverkas Jacob, Jasmine, Olle och Nilla av att Jacob inte sa ifrån?
 • Kan det vara svårt att säga till om du ser att någon kränker någon annan? Om ja, varför är det svårt?
 • Hur kan du säga ifrån om du ser någon bli utsatt?

Case 3: Ett taskigt inlägg – att utsätta

Anisa går in på sociala medier för att kolla om hon har fått några kommentarer på sitt senaste inlägg. Inlägget handlar om att hon tycker att det är det är konstigt att en tjej i klassen inte äter lunch, bara för att det är ramadan. När Anisa lägger upp inlägg om vardagliga saker som skolan och träningen, är det aldrig någon som skriver några kommentarer. Nu har hon fått 43 kommentarer från flera andra i skolan som också tycker att det är konstigt. ”Kul att andra gillar det jag delar, undrar vad jag kan skriva mer”, tänker Anisa.

 • Varför tror du att Anisa skrev inlägget?
 • Om ni skriver om andra personer på nätet, vad är då viktigt att tänka på?
 • Hur tror du att tjejen som inlägget handlar om skulle känna om hon läste det?
 • Hur skulle ni känna om någon skrev om er på det här sättet?
 • I Sverige idag finns människor som tillhör olika religioner. Alla religioner har sina traditioner. Hur kan vi i klassen hjälpas åt så att alla traditioner lyfts fram lika mycket?

Skriv ut casen

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *