Övningar och material för förskolan

Tillsammansdansen

I den här övningen får barnen träna på samarbete och kommunikation när de tillsammans i olika gruppstorlekar ska hålla tändstickor på plats mellan varandra medan de rör sig i rummet.

15 min

För barnen

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Syfte

  • Träna på att kommunicera med varandra.

Material och förberedelser

Förbered minst lika många tändstickor (eller pennor) som det finns barn.

Gör så här

  1. Dela in barnen i par och ge dem två tändstickor per par.
  2. Barnen i paret ställer sig mitt emot varandra och håller de två tändstickorna mot varandra mellan sina pekfingertoppar. Varje pekfinger nuddar bara tändstickans ena spets. Om paret lyckas med detta kan de försiktigt börja röra sig i rummet, fortfarande med tändstickorna mellan sig. Tappar de stickorna är det bara att försöka igen, det ligger inget tävlingsmoment i övningen.
  3. Först kan de prata, men testa också att genomföra övningen under tystnad. Kan de sätta sig ner på golvet utan att tappa tändstickorna? Allt eftersom kan ni öka svårighetsgraden i övningen genom att bilda små ringar med fyra barn i varje grupp, med tändstickor mellan sig.
  4. När ni gjort övningen ett tag kanske ni klarar att förbinda hela gruppen?

Tips!

Har du en grupp där det motoriskt eller koncentrationsmässigt är för svårt med tändstickor? Börja med att barnen nuddar varandras fingertoppar, och får uppgiften att röra sig i rummet utan att släppa varandra. Trappa sedan upp svårigheten med till exempel suddgummin och sedan tändstickor.

Läroplanskoppling

Förskolans uppdrag – Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Förskolans uppdrag – Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Omsorg, utveckling och lärande

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

Tips för att göra övningar med barnen

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din barngrupp och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *