Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Övningar med barnen i förskolan

Övningar är ett bra sätt för att levandegöra trygghetsarbetet med barnen. Här har vi valt ut några övningar som du kan göra med barnen på förskolan.

Glada skolbarn leker med ett rep tillsammans

Tips inför att göra övningar med barngruppen

Oavsett om du och din barngrupp är vana att göra olika övningar eller om du aldrig prövat på det tidigare tror vi att det kommer att vara givande för dig och din barngrupp. Oberoende av erfarenhet kan det vara bra att i förväg fundera lite på vad övningarna kommer att innebära för dig och barnen.

Som ledare deltar du inte i övningarna. Din roll är att leda övningen, lyfta upp olika åsikter, samt att underlätta för barnen att tillsammans reflektera utifrån olika perspektiv.

Några viktiga punkter att tänka på för dig som leder en övning:

 • Vet alla barn vad som ska hända och vad som förväntas av dem? Det är viktigt att förbereda barnen på vad ni ska prata om så de känner sig trygga.
 • Tvinga aldrig någon att vara med i en övning. En del behöver mer tid på sig och deltar på sitt sätt. Förbered dig på hur du ska hantera en situation där någon inte vill vara med.
 • Utgå från ett demokratiskt förhållningssätt och var medveten om hur du fördelar utrymmet i gruppen. Det är viktigt att reflektera över hur du som ledare antingen kan förstärka eller utmana roller och maktstrukturer i gruppen.
 • Sträva efter ett tillåtande klimat. Det finns inga rätt eller fel, alla får ha åsikter men personliga påhopp och kränkningar är inte tillåtet.

Hantera kränkande kommentarer

Tänk över hur du agerar om det kommer kränkande kommentarer från barnen när ni gör övningarna. Hur ska du till exempel agera om ett barn säger att killar inte ska ha kjol? Vår rekommendation är att bemöta kommentarer med öppna frågor snarare än att säga att det är fel.

Fråga barnet:

 • Var har du hört det?
 • Hur tänker du nu?
 • Kan du förklara varför killar inte skulle kunna ha kjol?

Ja- och nej-leken

I den här leken får barnen träna på att bejaka och bekräfta andra, samt på att själva få bli bejakade och bekräftade. Ni undersöker olika sätt att sprida en positiv stämning. Berätta för barnen att de ska få pröva olika sätt att möta andra. Ni gör leken i två omgångar.

Första gången reagerar alla negativt på olika förslag, andra gången positivt. Alla står fritt i rummet.

Du som leder övningen ger en uppmaning, till exempel: Alla hoppar som grodor! Då svarar alla ”nej!” och gör ingenting.

Fortsätt med några fler uppmaningar som till exempel:

 • Alla springer till dörren!
 • Alla snurrar runt!
 • Alla sjunger!

Barnen ska fortsätta att svara nej.

I omgång två kommer du som ledare med nya förslag, men nu ropar alla ”ja!” och utför handlingen. Gruppen ska vara odelat positiv inför handlingen och utföra den med glädje. Börja med att ge några förslag, och om barnen vill kan de fortsätta.

Prata med barnen efteråt om hur det kändes och hur vi kan försöka sprida en god stämning i olika grupper.

Namnkull

I den här leken får barnen samarbeta, öva på att se varandra och på att använda varandras namn.

Utse vem som ska börja jaga. När någon bli tagen fryser denna fast och kan bara bli fri genom att någon annan kommer fram, tittar den tagna i ögonen och säger personens namn. Byt jagare efter ett tag.

Den här övningen gör ni bara i en grupp där alla kan varandras namn. Variera övningen genom att barnen får befria varandra genom att säga hej med ögonkontakt, skaka hand med ögonkontakt och ge en klapp på axeln med ögonkontakt.

Hjältemattan

Det här är en övning där ni tillsammans med barnen upptäcker vad ni alla kan göra för att skapa en bra stämning. Ni förstärker barnens goda handlingar och låter dem öva på att prata om sig själva i positiva ordalag.

Gör i ordning en matta, antingen urklippt av ett tyg eller en riktig matta. Samla barnen i en ring på golvet. Lägg mattan på golvet och berätta att det är en ”magisk hjältematta”. Prata om vad en hjälte är och gör. Försök att lyfta fram saker som alla kan göra i vardagen, som att vara en bra kompis, hjälpa andra, säga förlåt, trösta någon, säga hej eller fråga om någon vill vara med.

Berätta att på hjältemattan får en stå och berätta om någon gång då en varit en hjälte, det vill säga då en gjort eller sagt något positivt.

Börja gärna med att någon vuxen ställer sig på mattan och berättar. Till exempel kan den vuxna berätta om en gång när den hjälpt en kollega, bett om ursäkt för något den gjort, gett någon en komplimang eller liknande. Förklara att alla som står på mattan och berättar får en applåd av de andra.

Låt sedan de barn som vill komma fram en i taget, stå på mattan och berätta om när de varit hjältar. Kom ihåg applåderna (det kan även vara tysta applåder, vinkningar eller andra sätt för att uttrycka uppskattning) och ge gärna positiv respons till varje barn som berättar. När alla som vill har berättat kan ni avsluta med att prata om att alla är hjältar någon gång, även om alla inte velat berätta.

Poängtera att en behöver öva och träna på att vara en hjälte mot andra. En variant är att låta barnen berätta om situationer där någon annan varit hjälte.

Ha gärna kvar mattan på avdelningen och använd den då och då för att lyfta fram alla barn och deras positiva handlingar.

Knuten

I den här övningen löser ni ett problem tillsammans genom att samarbeta.

Övningen visar även hur mycket bättre det blir om alla strävar mot samma mål. Dela gärna in barnen i mindre grupper, ca fem barn per grupp. Alla står i en ring, blundar, sträcker ut sina armar och går försiktigt in mot mitten. Där ska varje barn få tag på två händer. Hjälp dem som inte hittar någon hand. När alla hittat två händer får de titta, men absolut inte släppa taget. Det är okej att byta grepp utan att släppa taget. Nu ska barnen försöka få upp knuten genom att prata med varandra och hitta lösningar. Till slut har barnen, förhoppningsvis, krånglat sig ur knuten och bildat en ring igen.

Den här övningen kan ni göra flera gånger och försöka tills ni har lyckats!

Härliga havet

Förbered papperslappar i form av fiskar.

Ge varje barn en fisk och stötta dem i att komma på en bra egenskap hos dem själva, som till exempel nyfiken, snäll, påhittig eller rolig. Därefter skriver ni egenskapen på barnets fisk.

Skapa sedan tillsammans ett hav genom att alla barn får måla med blåa och gröna färger på ett stort papper. Låt dem sedan dekorera och färglägga sina fiskar och sätt fast dem i havet.

Även om barnen inte kan läsa kan ni tillsammans prata om barngruppen och alla positiva egenskaper.

Trollspöet

Med den här leken kan ni prata om bemötande och känslor samt öva på att gestalta.

Sätt er i två halvcirklar mitt emot varandra. Svinga ett trollspö mot den ena halvcirkeln och säg ”simsalabim, nu trollar jag er till arga barn!”. Barnen i den halvcirkeln får nu spela arga och visa känslan med röster, mimik och kroppsspråk. Byt sedan känsla till förslagsvis glad, blyg, sur, överraskad, kär eller rädd. Växla mellan de två halvcirklarna.

Diskutera efteråt:

 • Hur kändes det att vara …?
 • Hur kändes det att se/möta någon som var …?
 • När brukar ni känna den här känslan?
 • Finns den här känslan ofta i hos oss på förskolan?

boken en bra start som handlar om trygghetsarbete i förskolan

Fler övningar

Du hittar fler övningar i ”En bra start”, som du kan ladda ner gratis som PDF eller beställa som fysiskt exemplar i vår webbshop.

Till webbshopen