Kunskap och stöd om mobbning

Frågor och svar om mobbning

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när ett barn blir sämre behandlat eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

april 20, 2021

Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskri...

Vad är en kränkning?

Friends definition av en kränkning innebär att en person säger eller gör något mot någon annan så att den känner sig sårad, ledsen och mindre värd.

Vad är normer?

Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande.

Varför finns mobbning?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på frågan. Varje fall är unikt och det är viktigt att se situationen utifrån olika perspektiv.