Kunskap och stöd om mobbning

Stöd för vårdnadshavare

Hur har barnet det i förskolan, skolan och på fritiden? Vad kan du som vårdnadshavare göra och vilka förväntningar kan du ha på ditt barns förskola, skola och idrottsförening när det kommer till trygghetsarbete och att förebygga mobbning?
Här har vi samlat information, tips och råd som förhoppningsvis kan guida och vara ett stöd för dig.

Vad du som vårdnadshavare ska göra om du får kännedom om mobbning

  • Agera alltid. Barn och unga är alltid rättighetsbärare och du som vuxen har ett ansvar att se till att inget barn utsätts för någon form av våld.
  • Lyssna alltid på barnets upplevelser utan att värdera upplevelserna.
  • Kontakta den förskola, skola eller idrottsförening där mobbningen sker, och prata med ansvarig pedagog, klasslärare/mentor eller tränare.
  • Inkludera barn och unga i hur ni ska få stopp på mobbningen, och att följa upp med den utsatte hur det går.
  • Glöm inte heller att själv ta hjälp och stöd om du behöver, så att du kan fortsätta vara en trygg vuxen och stötta ditt barn.

Är du orolig för att ditt barn är utsatt eller utsätter andra? Eller kanske misstänker du att ett barn i din närhet far illa. Vi ger dig stöd och råd.

Kontakta Friends rådgivning