Kunskap och stöd om mobbning

Grundläggande tips för en trygg förskola​

Här har vi samlat några grundläggande tips, metoder och material att använda i förskolans trygghetsarbete.

Tillitsfulla relationer

Att skapa tillitsfulla relationer är en förutsättning för ett lyckat trygghetsarbete. Det är oerhört viktigt att det finns förtroendefulla vuxna som barnen kan vända sig till om eller när något händer.

Vi frågade tre av de främsta internationella forskarna inom mobbningsområdet och fick ett enhälligt svar – om ni bara ska göra en enda insats för att förhindra mobbning, satsa på att skapa tillitsfulla relationer.

Tips för att skapa tillitsfulla relationer:

 • Stående punkt på APT.
 • Fråga barnen hur en trygg vuxen ska vara.
 • Gör trygghetsvandringar med barnen. Barnen kan sätta glada eller ledsna figurer på platserna.

Barns delaktighet

Det finns en grundläggande skillnad mellan begreppen barnperspektiv och barnets perspektiv. Ett barnperspektiv kan vi som vuxna försöka utveckla genom att se tillvaron med barns ögon i olika sammanhang. Barnets perspektiv däremot kan vi bara få på ett sätt – genom att barnen själva får komma till tals om hur de ser på sig själva och sina liv.

Istället för att fatta beslut åt barnen, prova att först ta reda på deras åsikt.

Ställ frågor som:

 • Vad tycker du?
 • Vad tror du själv?
 • Hur skulle du göra om…?
 • Vad vill du?

boken en bra start som handlar om trygghetsarbete i förskolan

En bra start – på resa mot en trygg förskola

Den här populära boken handlar om att skapa en trygg förskola där alla barn får och tar plats. Den riktar sig till pedagoger som vågar utmana sitt eget förhållningssätt och som tillsammans med sina kollegor vill utveckla förskoleverksamheten. Boken utgår från de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag, som planering av verksamheten, förskolans fysiska miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek. Köp ett fysiskt exemplar i vår webbshop eller ladda ner gratis som PDF.

Till webbshopen

illustration av en lärare som pratar med en elev

Agera alltid

I webbkursen Agera Alltid går vi igenom hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår. Den är framtagen för skolpersonal, men är användbar även för er som arbetar i förskolan.

Till webbkurserna

Metoder för dig som pedagog

Ett exempel där deltagandet är villkorande och inte på lika villkor:

Ett barn frågar om hen får vara med i leken, kompisarna säger ja, men barnet som frågar får vara en sten.

Frågor du kan ställa dig när du närgranskar leken:

 • Vad sägs och görs när barnen leker?
 • Är relationerna jämlika?
 • Behöver vissa barn utveckla sina lekstrategier?
 • Hur kan du som pedagog vara ett stöd i detta?
 • Stannar du inne med småbarnen?
 • I dag får alla treåringar måla!
 • Du där! Nu får du lugna dig!
 • Tjejer, nu är det dags att gå in!
 • Ska du äta lunch med de medelålders?
 • Den här veckan ska 34-åringarna ta med fika!
 • Kan alla mörkhåriga hjälpa till att plocka upp?
 • Sabina! Ta det lite lugnt, är du snäll.
 • Peter och Muhammed, nu ska vi äta mellanmål.
 • Vad tycker ni i den blåa gruppen?
 • I dag kommer du, Madelene och Irma att vara inne på förmiddagen.
 • Alla som har lekt med klossarna hjälps åt att städa.

Är det vissa tilltal som känns trevligare än andra? Fundera över hur du själv vill bli tilltalad, både när någon pratar om dig och med dig. Ni kan även använda detta som ett diskussionsunderlag i kollegiet.

En start i att reflektera över sitt bemötande är att fundera på morgonrutinerna. Vilka barn hälsar du på? Hur är det med kollegor och föräldrar?

Lyft fram när någon kommit med en lösning som andra kan lära sig av eller uppmuntra barnen att själva uttrycka vad de uppskattar hos varandra.

Utgå exempelvis från diskrimineringsgrunderna: hur förväntas ens familj se ut, vilka religiösa högtider förväntas man fira, vilken psykisk och fysisk förmåga förväntas man ha, och så vidare? Tänk också på andra normer som klass, ekonomi, språk eller kropp. Vilka kläder eller leksaker förväntas man till exempel ha råd med?

Fundera gärna på både negativa normer som motverkar förskolans värdegrund, och på positiva normer som främjar densamma. Hur förväntas man vara och inte vara för att passa in bland barnen? Hur förväntas man vara och inte vara för att passa in bland personalen? Hur förväntas man vara och inte vara för att passa in bland föräldrarna?

När ni identifierat era lokala normer kan ni diskutera strategier för att luckra upp dem, och sträva efter att alla på er förskola ska kunna var mer som de vill.

Till exempel ”Ekorr’n satt i granen skulle skala kottar, fick hon höra barnen…” eller låt prinsessan rädda prinsen i en folksaga.

Blir vissa böcker och sånger mer normbrytande än andra? Det kan vara spännande att se om barnen reagerar, och i så fall på vad.

Börja så ofta du kan med att prata om och bekräfta känslor, till exempel med fraser som:

 • ”Du verkar vara arg nu.”
 • ”Jag känner mig nöjd i dag.”
 • ”Jag ser att du känner dig obekväm.”
 • ”Titta, vad de ser glada ut.”
 • ”Jag blir ledsen när du säger sådär.”
möte mellan två friends utbildare

En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet.

Läs mer om Friends kartläggningsprocess