Kunskap och stöd om mobbning

Stöd för barn och unga

Har du varit utsatt för mobbning? Råkat ut för taskiga kommentarer, knuffar eller känt dig ensam och utanför? Har du själv varit taskig mot någon annan? Här finns kunskap och stöd om mobbning, kränkningar och trakasserier. Du kan också kontakta Friends råd och stöd för att få personlig vägledning och stöd.

Saker du kan göra om du ser att någon är utsatt för mobbning

  • Det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning, men om du vågar så är det alltid bra att säga ifrån. Du kan säga exempelvis ”sluta”, ”lägg av” eller “det där var inget roligt”.
  • Visa att du bryr dig. Prata med den som är utsatt. Du kan fråga hur hen mår.
  • Du kan också ta ställning genom att inte haka på ett kränkande beteende eller taskiga jargonger. Exempelvis genom att inte dela vidare kränkande bilder eller kommentarer eller att inte skratta med.
  • Hämta en vuxen eller berätta för en vuxen vad du har sett.
  • Du ka också erbjuda att följa med och berätta för en vuxen.