Kunskapsbanken för barn och unga

Vad ska skolan göra?

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och kränkningar. I skolan finns det en lag som säger att kränkningar är förbjudet. Du och andra elever har rätt att känna er trygga när ni går i skolan. Här kan du läsa mer om vad skolan har för ansvar när det kommer till mobbning.

Sidan riktar sig till barn och unga

En pojke sitter med ryggen mot kameran i ett klassrum

Vad ska skolan göra för att ingen ska utsättas för mobbning?

Skolan ska arbeta för att skapa ett klimat i skolan där du och andra elever känner er trygga och där ingen utsätts för mobbning. Det arbetet kan se olika ut, exempelvis ska skolan agera om någon blir mobbad och arbeta för att det inte ska hända igen. Skolan ska samtidigt jobba för att stärka gemenskapen bland alla elever och för att alla ska få vara precis som de vill.

Skolan måste hjälpa dig om du är utsatt för mobbning, det spelar ingen roll hur många gånger det har hänt, en gång är en gång för mycket! Skolan kan aldrig ställa krav på att du ska bevisa att du blir mobbad.

Skolan ska utreda mobbningen

Enligt skollagen har skolan något som kallas för utredningsskyldighet. Det betyder att skolan ska ta reda på varför ett barn upplever sig utsatt och vad de hade kunnat göra för att förhindra mobbningen. Förutom en utredning ska skolan även se till att mobbningen stoppas.

All skolpersonal ska agera

Alla som jobbar i skolan ska arbeta för att varken du eller någon annan elev ska bli mobbad. Om någon elev ändå blir utsatt för mobbning har personalen ett ansvar att lyssna och ta reda på mer om vad som har hänt.

När personal i skolan får veta att du eller en annan elev blir mobbad ska de göra allt för att mobbningen ska få ett stopp. Detta kan göras på många olika sätt. Till exempel kan personal säga ifrån direkt när de ser eller hör att någon blir utsatt för mobbning. Skolpersonalen kan också prata enskilt med alla som är inblandade i mobbningssituationen, både den som är mobbad och den eller de som mobbar. Personalen behöver också berätta för rektorn om vad som hänt. De bör även prata med de inblandade elevernas föräldrar.

Skolan kan göra en orosanmälan

Skolpersonal och andra vuxna kan göra en orosanmälan till socialtjänsten om de är oroliga för ett barn eller en ungdom. Skolan kan också göra en orosanmälan om en elev har hög skolfrånvaro. Här berättar Tarkan, som är socialsekreterare, mer om vad en orosanmälan är, vad som händer när någon gör en orosanmälan och vilka som får reda på det.