Kunskapsbanken för barn och unga

Vad ska föreningar göra?

Du har rätt att känna dig trygg och må bra när du är på din fritidsaktivitet. Om du eller någon annan blir utsatt för mobbning är det alltid vuxnas ansvar att se till att det får ett stopp. Här kan du läsa mer om vad föreningen har för ansvar när det kommer till mobbning.

Sidan riktar sig till barn och unga

en idrottsledare sitter på en gräsplan med barn som tränar fotboll.

Vad ska föreningen göra för att ingen ska utsättas för mobbning?

Din förening ska arbeta för att skapa ett klimat där du och andra unga känner glädje, trygghet och där ingen utsätts för mobbning. Det arbetet kan se olika ut, till exempel ska vuxna i föreningen agera om någon blir mobbad och arbeta för att det inte ska hända igen. De ska samtidigt jobba för att stärka gemenskapen i föreningen så att alla ska få vara precis som de vill och kunna delta på sina egna villkor.

Ledare ska utgå från barnkonventionen

Alla föreningar ska arbeta utifrån barnkonventionen, det betyder bland annat att de ska arbeta för att alla barn ska må bra, utvecklas och inte utsättas för mobbning. Om föreningen får veta att du eller någon annan blir utsatt för mobbning ska de fokusera på vad som är barnets bästa och ta reda på mer om vad som har hänt. De ska även ta fram en plan för att mobbningen ska få ett stopp. Föreningen ska också ta reda på om de hade kunnat göra något för att förhindra mobbningen och se till att det inte händer igen.

Alla ledare ska agera

Om du eller någon annan blir utsatt för mobbning i föreningen ska ledare alltid agera och se till att kränkningarna och mobbningen får ett slut. Hur ledaren gör det kan se olika ut. Det kan handla om att säga ifrån direkt när de ser eller hör att någon blir utsatt för mobbning. Det kan också handla om att prata enskilt med alla som är inblandade i mobbningssituationen, både den som är mobbad och den eller de som mobbar.

Om någon blir utsatt för mobbning är det bra om föreningen också berättar det för barnets föräldrar. Ledaren bör också berätta vad som hänt för de personer som valts ut till föreningens styrelse, eftersom de ansvarar för hela föreningens arbete.