Kunskapsbanken för barn och unga

Vad är mobbning?

Mobbning är när du har blivit kränkt många gånger av en eller flera personer. Mobbning kan se ut på olika sätt och ske på olika platser så som skolan, fritiden och nätet. Här förklarar vi vad mobbning är, hur mobbning kan se ut och hur mobbning kan stoppas.

illustration av en hand som håller i ett förstoringsglas
Sidan riktar sig till barn och unga

Hitta på sidan

Vad är mobbning?

Mobbning är svårt att förklara på ett enkelt sätt. Ett sätt att förklara mobbning är när du har blivit kränkt många gånger av en eller flera personer. Det kan kännas som att du är nedtryckt, är i underläge och har svårt att försvara dig.

En kränkning är när någon säger eller gör något mot dig som gör att du känner dig ledsen, sårad och mindre värd.

Här berättar Calle, som är utbildningschef på Friends, om vad mobbning och kränkningar är. Han ger också exempel på mobbning.

Den som är mobbad avgör om det är mobbning

Det är alltid den som är utsatt som avgör om hen är mobbad. Den som mobbar någon kanske inte är medvetet taskig. Hen kanske tänker att det bara är på skoj. Men det är ändå mobbning om den som blir utsatt känner sig ledsen, sårad och mindre värd samt om det händer upprepade tillfällen.

Att bli kallad för elaka saker, bli utfryst eller slagen är aldrig okej, oavsett om det händer en eller flera gånger.

Vilka av dessa situationer kan vara en kränkning?

 • Någon himlar med ögonen när du säger något i klassrummet och du tar illa vid dig

 • Någon kallar dig för "tjockis" och du känner dig ledsen

 • Alla i laget eller i klassen förutom du blir inbjudna till klassens Snapchat-grupp och du känner dig utanför

Vilka av dessa situationer kan vara en kränkning? Här ser du rätt svar med en grön bock. Alla dessa situationer är exempel på kränkningar och är inte okej. Här kan du läsa mer vad du kan göra om det händer dig: Jag blir mobbad.

Vilka av dessa situationer kan vara en kränkning? Här ser du rätt svar med en grön bock. Alla dessa situationer är exempel på kränkningar och är inte okej. Här kan du läsa mer vad du kan göra om det händer dig: Jag blir mobbad.

Är detta mobbning?

Adrian känner sig utanför i klassen. Han har aldrig någon att vara med på rasten. Hans klasskompisar skrattar åt honom varje gång han säger något på lektionen. Det har pågått under cirka ett års tid. Är Adrian utsatt för mobbning?

Det stämmer, det här är mobbning. Adrian känner sig utanför och blir ledsen när klasskompisarna skrattar. Dessutom har det pågått under längre tid. 

Det här är mobbning. Adrian känner sig utanför och blir ledsen när klasskompisarna skrattar. Dessutom har det pågått under längre tid.

Varför finns mobbning?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på den frågan. Varje mobbningssituation är unik. Men gemensamt för all mobbning är att det handlar om ojämlika relationer mellan barn och unga. För att förstå varför mobbning sker så är det viktigt att undersöka vad som ger status och vilka normer som påverkar.

Vad är normer?

Normer är osynliga regler, idéer och föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som inte är ”normalt”. Normer finns överallt. De talar om för oss vad vi ska tycka, hur vi ska se ut och hur vi ska vara i olika sammanhang.

Det finns positiva normer, till exempel att stå i kö, komma i tid och räcka upp handen i klassrummet. Men det finns också normer som är negativa och som begränsar hur vi kan vara eller se ut, till exempel vilken kroppsform som är den ”normala”, vilka kläder som är ”inne” eller vilket land du kommer ifrån.

Den som bryter mot en norm riskerar att utsättas för mobbning och kränkningar.

Anna-Carin, som är sakkunnig på Friends berättar mer om vad normer är, vad det finns för normer och om de går att förändra.

Vilka olika typer av mobbning finns det?

Mobbning kan till exempel vara att någon vid upprepande tillfällen:

 • kallar dig för taskiga saker
 • sprider rykten om dig
 • utsätter dig för våld
 • suckar eller gör miner när du säger något
 • aktivt utesluter dig och lämnar dig utanför

Vissa utsätter även andra för mobbning på grund av till exempel hudfärg, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Mobbning kan även ske på nätet. Det kan exempelvis vara:

 • taskiga kommentarer på Tiktok
 • att någon loggar in på ditt Instagram-konto och lägger upp en bild
 • att någon sprider bilder på dig på Snapchat mot din vilja

Vad ska Nour göra?

Nour går i 7:an. Hon älskar att rida och att vara i stallet, där känner hon sig fri. I skolan säger Nours klasskompisar elaka saker till henne, som: ”Usch, vad det luktar häst här”. Nour blir aldrig inbjuden på saker som klasskompisarna gör efter skolan. Nour känner sig ledsen och utanför. Vad tycker du att Nour ska göra?

 • Strunta i det som sägs, det är ändå inte sant

 • Säga något elakt tillbaka

 • Berätta för en vuxen att hon känner sig utanför

Vad tycker du att Nour ska göra? Vi tycker att Nour ska prata med en vuxen och berätta att hon känner sig utanför. Vuxna har ett ansvar att hjälpa alla barn och unga som är utsatta för mobbning.

Vad tycker du att Nour ska göra? Vi tycker att Nour ska prata med en vuxen och berätta att hon känner sig utanför. Vuxna har ett ansvar att hjälpa alla barn och unga som är utsatta för mobbning.

Är mobbning olagligt?

Att mobba någon kan i vissa fall vara brottsligt. Det är till exempel olagligt att:

 • utsätta någon för våld
 • hota någon
 • fota någon i smyg i till exempel omklädningsrummet eller på toaletten
 • sprida falska rykten om någon

Experten svarar – hur gör jag en polisanmälan?

Här berättar Ola, som är pressekreterare på Polismyndigheten, mer om att polisanmäla mobbning och vad som händer efter en polisanmälan.

Hur stoppas mobbning?

Vi på Friends är övertygade om att mobbning kan stoppas. Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning. Skolan och idrottsföreningar har ett stort ansvar om de får veta att ett barn utsätts för mobbning. Det är viktigt att både skolan och föreningar alltid agerar när något har hänt. Men de ska också jobba förebyggande för att mobbning inte ska uppstå.

Några saker som är viktiga för att stoppa mobbning:

 • Att vuxna alltid agerar när de ser eller hör någon bli utsatt för en kränkning eller mobbning.
 • Att barn och unga berättar för en vuxen om de är mobbade eller ser någon annan bli mobbad.
 • Att vuxna är nyfikna och finns där barn och unga är, till exempel i skolans korridorer och på sociala medier.
 • Att barn och unga får vara delaktiga i arbetet med att ta fram lösningar för hur mobbning ska stoppas.