Kunskapsbanken för barn och unga

Vad är funktionsvariation?

Funktionsvariation belyser att alla är olika och funkar olika. I Sverige ska alla ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsvariation. Här kan du läsa mer om funktionsvariation och olika funktionsnedsättningar.

illustration funkofobi
Sidan riktar sig till barn och unga

Vad är funktionsvariation?

Alla kroppar har en funktionsförmåga, och den kan variera mellan olika människor. Funktionsvariation handlar om att alla människor fungerar olika. Vi kan olika saker, orkar olika saker och har olika styrkor och svagheter. Vår miljö är ofta utformad som att alla fungerar på samma sätt, även om vi vet att det inte är så.

Vad är funktionsnedsättning?

En person med funktionsnedsättning har en nedsättning av sin fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga. En funktionsnedsättning kan vara helt osynlig, men också synas på en person.

  • Fysisk funktionsnedsättning handlar om kroppen. Det kan vara svårigheter att använda och styra kroppen, eller delar av kroppen. Exempel: cerebral pares (CP), förlamning eller synnedsättning.
  • Psykisk funktionsnedsättning kallas också neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och kan påverka relationer med andra eller att kunna koncentrera sig. Det beror på att hjärnan fungerar olika hos olika människor. Exempel: autismspektrumtillstånd och ADHD.
  • Intellektuell funktionsnedsättning kan handla om att ha svårt att förstå, uttrycka sig och lära sig saker. Ett exempel är Downs syndrom.

"Vissa i min klass brukar säga taskiga saker om min diagnos och det tycker jag inte är okej.”


Vad är funkofobi?

Funkofobi handlar om fördomar och orättvisa mot personer med funktionsnedsättning. Det kan också benämnas som funkofobisk mobbning och kan exempelvis yttra sig genom att personer skämtar om eller ignorerar någons funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning kan möta olika utmaningar i livet. Det kan vara orättvisa regler, en miljö som är svår att vara i eller fördomar från andra människor. Det beror på att samhället ofta är skapat utifrån att alla fungerar likadant, även fast det inte är så. Du har rätt att bli behandlad rättvist, även om du på något sätt fungerar på ett annat sätt än många andra.

Vad av detta är exempel på funkofobi?

  • Att använda ordet "CP" som något dåligt eller som ett skällsord

  • Att tro att alla med ADHD har det svårt i skolan

  • Att ge någon med dyslexi längre tid på provet

Vad av detta är exempel på funkofobi? Här ser du rätt svar. De situationer som är exempel på funkofobi är markerade med en grön bock.

Vad av detta är exempel på funkofobi? Här ser du rätt svar. De situationer som är exempel på funkofobi är markerade med en grön bock.

Vem avgör om det är funkofobi?

Det är du som utsätts som bestämmer vad som är okej eller inte. Ingen har rätt att uttrycka sig funkofobiskt mot dig. Det är aldrig ditt fel om du blir utsatt. Det är alltid den som utsätter dig som gör fel.

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning?

I Sverige ska alla ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsvariation. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag, får inget barn diskrimineras eller utsättas för våld eller trakasserier. Även diskrimineringslagen säger att inget barn får utsättas för trakasserier eller diskriminering.

Vad betyder orden?

Diskriminering är när en elev behandlas sämre eller missgynnas av skolan som institution och det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Hur känns det att vara barn och ha NPF?

Se filmerna med Levi, Lisa, Villiam och Lovisa som berättar om hur det är för dem.