Kunskapsbanken

Barn och unga berättar

Här kan du ta del av andra barn och ungas berättelser och erfarenheter av mobbning, kränkningar och trakasserier.

porträtt av Isabelle Graveleij som är medlem i friends barn- och ungdomsråd

Berättelse

”Om jag någonsin fick vara med blev jag alltid vald sist”

– Efter min erfarenhet av ofrivillig ensamhet har det fått mig att tänka till på hur man ska behandla andra människor.

Berättelse

Adrians berättelse

Friends ambassadör Adrian Macéus berättar om sina erfarenheter av ensamhet och mobbning och hur det blev bättre.

Berättelse

"Jag ville inte bli utpekad som annorlunda"

– Vi som har en funktionsvariation eller är annorlunda vill inte bli undanskuffade, utan kunna delta om vi kan.

Noah Mensah, medlem i Friends barn- och ungdomsråd

Berättelse

"Föräldrarna i klassen tyckte jag hade fel hudfärg"

– Jag kände att det inte fanns någon plats för min hudfärg i klassrummet.

Berättelse

"Alla på skolan visste vad som pågick"

– Jag minns allt ni sa till mig och allt som ni utsatte mig för. Och jag kommer aldrig någonsin att glömma det.

Berättelse

"Vissa gånger var jag och mina mobbare vänner, andra gånger kunde dom knappt se mig utan att slänga skit"

– Det eskalerade från vilken ful tröja jag hade till att jag skulle ta livet av mig för att världen skulle bli en bättre plats.

Friends kunskapsbank har möjliggjorts av Svenska Postkodlotteriet