Kunskapsbanken

Barn och unga berättar

Här kan du ta del av andra barn och ungas berättelser och erfarenheter av mobbning, kränkningar och trakasserier.

Friends kunskapsbank har möjliggjorts av Svenska Postkodlotteriet