Stöd för skolpersonal

Här har vi samlat webbkurser, podcast, övningar och annan kunskap som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper.
Allt material är gratis och fritt att använda. Vill du komma i kontakt med Friends rådgivning för att bolla skolans trygghetsarbete går det bra att mejla oss på radgivning@friends.se.

en färgglad illustration av tre personer

Gratis webbkurser

Att göra en webbkurs är ett kul och enkelt sätt att lära sig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har. Bra komplement och stöd till Friends övriga utbildningar.

Läs mer om våra webbkurser

 

Innehållsmässigt tydligt och gediget. Fint flöde genom kursen. Allt leder vidare till nästa del och när hela kursen är slut har jag fått med mig typ allt jag någonsin kan behöva! Överväldigande och imponerande på samma gång men det leder till eftertanke och det tycker jag är enormt positivt.

Lärare om kursen Skolan och rasismen

Anlita Friends i ert trygghetsarbete

Vi erbjuder kunskap, verktyg och stöd för att förebygga mobbning inom skola, förskola, idrott och näringsliv.

Läs mer om våra insatser för skolan

framsidan av friends forskningsantologi om mobbning. illustrationer av en skolgård

Agera mera – en antologi om mobbning

Internationellt erkända forskare delar med sig av resultat från sina olika perspektiv och medlemmar från Friends Barn- och ungdomsråd berättar om sina upplevelser av mobbning.

Läs mer om boken

innehållet i en alfonslåda som består av böcker, en cd samt arbetsmaterial

Alfons vänskapslåda

Lådan innehåller metodmaterial som på ett lekfullt och pedagogiskt sätt inkluderar barnen i ert trygghetsarbete. Syftet är att främja en trygg förskola för alla barn. Den passar alla åldrar på förskolan men kan också anpassas till skolans tidiga år.

Läs mer och köp Alfons vänskapslåda

Podcast:

Att förebygga mobbning för elever med NPF

Forskning visar att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, löper större risk att bli utsatta eller utsätta andra för kränkningar och mobbning. Många elever med NPF upplever också i högre grad ensamhet i skolan. Podden består av fyra avsnitt med fokus på att förebygga mobbning och ensamhet för elever med NPF och att främja en trygg skola där alla ska ha rätt att vara den de är.

Podden är en del av projektet ”Hur förebygger vi mobbning och ensamhet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?” som pågick under 2016. Projektet möjliggjordes genom stöd från Gålöstiftelsen.

Lyssna på avsnitt 1

Lyssna på avsnitt 2

Lyssna på avsnitt 3

Lyssna på avsnitt 4

Boktips: I normens öga

I vår metodbok får du inspiration till att börja arbeta normkritiskt och ta ert likabehandlingsarbete ett steg längre.

Läs online eller ladda ner

Namn- och lära känna varandra-övningar

Syfte:

 • Att lära sig varandras namn.
 • Att träna på att lyssna på varandra.
 • Att träna turtagning.

Gör så här:

Låt var och en i gruppen säga sitt namn och lägg till förbestämt tema (en frukt, ett djur, ett land, en stad, en maträtt etc.). Det finns olika svårighetsgrad i denna övning. Antingen ska temat börja på samma bokstav som namnet (Ex Fatima Frankrike, Robin Rumänien) eller så får en säga sitt namn och lägga till sin favoritfrukt, favoritdjur etc. (Ex Anna-Carin Persika, Ibbe Jordgubb)

Namnrundan går även att byggas på med att den första personen säger sitt förnamn och tema, sedan ska nästa person upprepa första namnet och tema innan hen säger sitt namn och tema och så fortsätter nästa person med att upprepa tidigare namn. Övningen är slut när alla sagt sitt namn och tema.

Syfte:

 • Att lära sig varandras namn
 • Att skapa rörelse och energi till gruppen
 • Att ha roligt tillsammans

Gör så här:

Alla står i en cirkel och du som leder övningen ställer dig i mitten. Du börjar med att peka på en person. Den personen du pekar på ska nu huka sig. Personerna som står på varsin sida om den som hukade sig ska nu snabbt säga varandras namn.

Den som säger den andres namn först får vara kvar i cirkeln och den andra får lämna cirkeln. (Alternativ: Den som sa namnet sist byter nu plats med dig som står i mitten och du tar en plats i cirkeln. På detta sätt åker ingen ut). Övningen fortsätter tills det bara är två personer kvar. Nu är det dags för duell mellan finalisterna, som ställer sig rygg mot rygg. När ledaren börjar berätta en historia ska finalisterna sakta börja gå framåt. Finalisterna ska vara uppmärksamma och lyssna efter ordet SKOG. När de hör ordet SKOG ska de vända sig om och säga den andres namn. Den som säger den andres namn först vinner.

(Förslag på historia: Det var en gång en björn som tog på sig sina gröna skor, när hen skulle gå ut i sin skog.)

Syfte:

 • Att lära känna varandra.
 • Att ha roligt tillsammans.

Gör så här:

Dela in eleverna två och två med var sitt papper och penna. De ska nu, utan att titta på pappret, rita av varandras ansikten. När de är klara ska de intervjua varandra om t.ex. namn, favoritmat, om du var en godis? När alla är klara ska de sedan presentera den person de har ritat av och intervjuat för övriga gruppen.

Syfte:

 • Att träna fokus och uppmärksamhet.
 • Att träna problemlösning.
 • Att skapa rörelse och energi till gruppen.
 • Att ha roligt tillsammans.

Gör så här:

Alla i gruppen ska gå runt och hälsa på varandra. Du som leder övningen uppmuntrar alla att hälsa på så många som möjligt. Första personen som du möter hälsar du på genom att ta i hand och säga ditt förnamn. Nu byter ni namn med varandra. Exempel: Ali hälsar på Alex, Ali heter nu Alex. Alex heter nu Ali. Varje gång en elev hälsar på en ny elev, byter paret namn med varandra. När en elev möter en person som uppger ens egna namn, sätter hen sig ner. Avsluta övningen när flertalet fått tillbaka sitt eget namn.

Syfte:

 • Att träna vi-känsla, trygghet och samarbete.
 • Att lära sig varandras namn.
 • Att träna turtagning.

Gör så här:

Gruppen sitter i en ring, ett av barnen/eleverna börjar och presenterar den som sitter till vänster, t.ex. ”Det här är min kompis Love” och lyfter kompisens hand i luften. Fortsätt tills alla har presenterat varandra – till slut är alla händer i luften och alla håller varandra i handen. För äldre barn/elever: utöver namnen säger barnen/eleverna något om kompisen t.ex. ”Det här är min kompis Nadja. Hon har en hund och hon tycker om att rita och måla.”

Syfte:

 • Att lära känna varandras likheter och det som gör oss unika.
 • Att upptäcka nya saker om varandra.

Gör så här:

Dela in eleverna i grupper med 3-4 i varje grupp. Ni kan till exempel be dem ställa sig på rad i ett led och ordna sig efter vilken färg de har på sina strumpor och därefter räkna in dem i olika grupper.

Ge varje grupp ett papper och en penna. De ska nu försöka hitta tre saker som de alla har gemensamt i gruppen och sedan tre saker där varje person är unik. Om grupperna har svårt att komma igång kan ni ställa stödfrågor till gruppen att börja diskutera, t.ex.

 • Hur bor ni?
 • Vad har ni för favoriträtter?
 • Tycker ni om olika saker?
 • Favorit -färg, -djur, -sport, -spel?
 • Hur ser era familjer ut?

När grupperna är klara kan ni återsamlas i den stora gruppen och låta varje grupp få berätta vad de har gemensamt och vad som är unikt för var och en. Om ni vill kan ni sedan försöka hitta tre saker som är lika för alla elever i gruppen och en eller två saker som gör varje elev unik!

Samarbetsövningar

Syfte:

 • Att träna samarbete på olika sätt.
 • Att upptäcka nya former för kommunikation.
 • Att lära känna varandra och få veta saker om varandra.

Gör så här:

Dataövning är en övning där barnen/elever ska stå på rad utefter en viss ordning. Gör i ordning rummet så det finns en öppen yta där alla ryms på en rad. Fråga först om förslag på saker som är bra att tänka på när man ska samarbeta. Be deltagarna att ställa sig på rad i ordning utefter olika kriterier. Välj några av nedanstående exempel eller kom på egna kriterier. Välj aldrig kriterier som har med kroppen att göra (som längd, skostorlek eller hårfärg):

 • Födelsedatum (oavsett år kan de stå i födelsedagsordning med 1/1 på en sida och 31/12 på andra)
 • Vilken tid gick du upp imorse?
 • Avstånd till skolan? (Mät avstånd antingen i meter eller tid)
 • Bokstavsordning på efternamn (från A – Ö)
 • Tröjfärg (mörkast tröja på ena sidan och ljusast på andra) När de löst uppgiften så prata lite om hur de tyckte att det gick, hur de valde att göra, vilken roll de tog/fick och så vidare.

Du som leder övningen ser till att fördela ordet, låt alla komma till tals och upprätthåll en bra och konstruktiv stämning.

Syfte:

 • Att skapa vi-känsla.
 • Att träna på samarbete.
 • Att träna på att ge varandra talutrymme.

Gör så här:

Alla deltagare sitter/står i en ring. Du som leder övningen börjar med att förklara att övningen syftar till att alla tillsammans ska räkna till 25. Du som leder övningen börjar alltid med att säga ”1”. Till övningen så finns det fyra regler:

 1. En person får bara säga en siffra i taget. T.ex. om en person säger 2 så måste någon annan säga 3 innan den första personen får säga 4.
 2. Om två personer säger en siffra samtidigt måste man börja om på 1.
 3. Ingen taktik eller möjlighet att prata ihop sig om hur man ska göra (här får du som leder övningen vara tydlig och stoppa ev taktiksnack eller om någon föreslår att siffrorna ska sägas i en viss ordning).
 4. Eleverna kan antingen genomföra övningen genom att blunda alternativt vända ryggarna mot ringen eller ha ögonen öppna med ansikten vända inåt mot ringen.

Bestäm innan ni börjar övningen hur många försök ni tror att ni behöver. Om gruppen/ klassen inte klarar att räkna till 25 kan ni ju försöka igen senare under någon lektion när ni behöver en paus.

Syfte:

 • Att träna samarbete.
 • Att lyssna på varandra.

Gör så här:

Övningen går ut på att ni ställer stolarna rygg mot rygg på en rad. Eleverna ska sedan gå runt stolarna när musiken är på och när du stänger av musiken ska alla elever upp på stolarna. Du som leder övningen tar bort en eller två stolar per omgång utan att någon elev åker ut. Uppgiften är att få så många deltagare som möjligt att rymmas på så få stolar som möjligt. Om ni inte har tillgång till musik kan du som ledare välja att klappa istället för att stänga av musiken.

(Det finns grupper som har klarat 20 personer på två vanliga stolar!). Eleverna får alltså göra hur de vill men ingen får nudda golvet, och de får bara använda sig av varandra och stolarna för att undvika golvkontakt.

Alternativ: Om ni inte har tillgång till stolar så kan ni använda rockringar eller markeringar på golvet.

Syfte:

 • Att träna samarbete.
 • Att träna balans, koncentration och uppmärksamhet samt att hjälpa varandra.
 • Att ha roligt tillsammans.

Gör så här:

Varje barn/elev har en ärtpåse på huvudet och går, springer eller kryper runt. Om en elev tappar sin ärtpåse blir hen förstenad – en kompis som fortfarande har sin ärtpåse på huvudet kan befria genom att plocka upp ärtpåsen från golvet och lägga tillbaka den på kompisens huvud. Variant; Ärtpåsen på andra kroppsdelar som axel, fot, mage, hand.

Syfte:

 • Att träna samarbete.
 • Att ha roligt tillsammans.

Gör så här:

Dela in deltagarna i tre eller fyra exakt lika stora grupper och bestäm en färg för varje grupp t.ex. rött, grönt, gult och blått. Ge deltagarna i varje grupp ett lekband med sin färg. Det viktigaste är att grupperna är exakt lika stora, om det inte går kan någon eller några få ledarrollen. Sätt igång leken genom att spela musik. När musiken spelar ska deltagarna röra sig fritt i rummet. När musiken stängs av säger ledaren antingen ”Färg!” eller ”Familj!”.  Om det är ”Färg” ska alla deltagarna samlas i sina färggrupper. Om det är ”Familj!” ska man samla ihop en familj på fyra personer från varje färg.

Syfte:

 • Att träna samarbete.
 • Att ha kul tillsammans.

Låt alla barn/elever ställa sig i en cirkel och hålla varandra i handen. Du som ledare hänger en rockring mellan två barn. Nu ska barnen ta sig igenom rockringen utan att släppa händerna med varandra. När rockringen har gått varvet runt är övningen slut.

Alternativ:

 • Använd fler rockringar samtidigt.
 • Använda ballonger som gruppen ska hålla i luften medan rockringen går runt i cirkeln.