Start Kunskapsbanken Skolpersonal Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Guide

Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Vad är egentligen härskartekniker? Här får du verktyg för att kunna hjälpa dina elever att känna igen de ofta subtila beteenden som kallas härskartekniker, och tips på hur du och dina elever kan bemöta dessa.

Sidan riktar sig till skolpersonal

Vi guidar dig genom härskartekniker, motstrategier och främjartekniker

Många människor använder, medvetet eller omedvetet, härskartekniker för att rädda sig själva eller för att själva inte bli utsatta för mobbning. Det är även ett sätt att förminska andra genom att själv få mer status. Härskartekniker är ofta subtila och svåra att upptäcka. Att bli utsatt för härskartekniker leder ofta till passivitet och en minskad initiativförmåga. De allra flesta använder härskartekniker någon gång, men ibland är det helt omedvetet. Vi behöver bli medvetna om, och synliggöra, våra beteenden för att kunna förändra dem.

I den här guiden vill vi ge dig verktyg för att kunna hjälpa dina elever att identifiera och synliggöra härskartekniker. Du kommer även få tips på motstrategier och främjartekniker som dina elever kan använda för att bemöta härskarteknikerna.

Främjartekniker, ibland även kallat bekräftartekniker, är det du kan använda för att förebygga och motarbeta att härskarbeteenden förekommer. Det är ett sätt att förändra det sociala klimatet och skapa en miljö där alla trivs och mår bra.

I den här guiden går vi igenom fem härskartekniker och avslutar med ett quiz:

Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Osynliggörande

Osynliggörande

Osynliggörande handlar om att göra så att någon inte känner sig sedd eller viktig. Det kan även vara att bli bortglömd, förbigången eller ”överkörd”. När ingen lyssnar på en är det lätt att känna sig maktlös och osynliggjord. Detta sker genom gester som exempelvis himlande med ögon, viskningar, skratt eller suckar.

Till exempel, när en elev med hög status osynliggör en annan elev kan det vara lätt att andra följer efter. Elever som blir utsatta för osynliggörande kan tappa tron på sig själva eller känna sig mindre värda, oviktiga och betydelselösa.

Exempel

  • Kajsa sitter tillsammans med en grupp elever i matsalen, alla pratar med varandra förutom med Kajsa. När hon säger något är det ingen som lyssnar. Kajsa ser att en av eleverna himlar med ögonen när Kajsa säger något.
  • Elmira ser ett inlägg på Instagram, alla hennes tjejkompisar är på bio, men ingen har frågat Elmira. När hon tar upp detta med sina kompisar säger de: ”Vi glömde visst att lägga till dig i vår biogrupp, men vi behöver ju inte alltid göra allt tillsammans, eller hur?” Elmira känner sig bortglömd och överkörd.

Motstrategi

Hjälp eleverna att våga ta plats! Träna dina elever i att våga agera direkt och uppmärksamma det som sägs eller görs. Detta kan såklart vara svårt och inget som kommer på en gång. Exempelvis kan eleverna säga: ”Det där var inte okej” eller ”Hörde jag rätt när du sa…?” Det är bättre att använda frågor än en direkt anklagelse. I vissa lägen kan eleverna också testa att använda humor för att avväpna, till exempel: ”Oj, nu glömde du visst att presentera mig, men sådant kan hända även den bäste.”

Främjarteknik

För att bidra till en miljö där osynliggörande inte förekommer är det viktigt att alla elever tas på allvar. Träna eleverna att bry sig om varandra. Synliggörande handlingar handlar om att ge andra elever bekräftelse och uppskattning. Prata med dina elever om att låta alla komma till tals och låta alla få tala till punkt.

Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Undanhållande av information

Undanhållande av information

Undanhållande av information (medvetet eller omedvetet) handlar om att den utsatte får sämre förutsättningar att förberda sig eller göra sin uppgift. Upplevelsen att andra har mer information kan vara obehaglig. Att ha kunskap, fakta och information ger auktoritet eller makt. Den som har auktoritet vill inte gärna lämna ifrån sig den. De som undanhåller information kanske rättfärdigar sitt beteende med att tänka: ”Det går snabbare om jag gör det själv” eller ”Om jag inte berättar denna information kommer det gå bättre för mig.”

Exempel

  • Josef och hans kompisar, som går på gymnasiet, väntar på bussen. Kompisarna pratar om en fest som ska vara på lördag. Alla pratar om festen som om det vore självklart att alla vet vad det handlar om, men Josef har ingen aning.
  • Miranda har varit sjuk i några dagar och frågar en kompis om hon kon få ta del av anteckningar från veckan. Kompisen säger att hon inte har några anteckningar, trots att Miranda vet att hon har det.

Motstrategi

Om en elev märker att någon undanhåller information kan hen påpeka detta och säga att hen inte har fått all information. Eleven kanske känner sig dum när hen inte vet vad som ska göras, men så är det inte. Personen som undanhåller information vill få andra elever att känna sig dumma.

Främjarteknik

För att elever inte själva ska tillämpa ”undanhållande av information” bör du prata med dina elever om vikten av att dela med sig. Prata med eleverna om att alla inte har samma information och förutsättningar som hen har, och därför är det viktigt att dela med sig av information.

Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Förlöjligande

Förlöjligande

Förlöjligande är ett beteende där den utsatte behandlas som lustig, inkompetent och otillräcklig. Det kan ske genom kommentarer, sarkasm eller en nedsättande jargong. Det kan vara att en elevs argument eller åsikt framställs som löjlig och oviktig. Det är en obehaglig upplevelse att bli förlöjligad och skrattad åt. Elever som blir utsatta väljer därför ofta att anpassa sig för att smälta in och inte synas.

Exempel

  • Jamal, som går i åk 5, får ofta nedsättande kommentarer om sin längd. Viktor som går i samma klass brukar skämta och säga: ”Borde inte du gå i årskurs 2, du som är så kort?” De andra eleverna brukar skratta åt Viktors kommentarer, vilket gör att Jamal känner sig ännu mer förlöjligad.
  • Kim kommer med ett förslag till sin lärare, men får till svar: ”Så kan vi inte göra, det kommer du förstå när du blir äldre”, följt av ett skratt.

Motstrategi

En motstrategi till förlöjligande kan vara att ifrågasätta det som sker. Om en elev blir utsatt för förlöjligande är det bra att träna på att inte skratta med, utan att istället försöka bryta och analysera genom att säga: ”Vänta nu, vad var det du sa?” eller ”Nu skrattade ni bort något som jag tycker är viktigt.”

Träna eleverna i att försöka hålla sig lugna, men där de får förklara att det som precis skedde inte känns okej. Säg till exempel: ”Jag tycker inte det är kul med sådana skämt eftersom många, inlusive mig själv, kan tycka att de är obehagliga. Det kan vara bra att tänka på nästa gång.”

Främjarteknik

Motsatsen till en kultur där förlöjligande sker, är en kultur där det visas respekt och stöttning.

Lär eleverna att det alltid ska finnas utrymme att ställa frågor utan att bli förlöjligad. Understryk att det inte finns några dumma frågor.

Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Dubbelbestraffning

Dubbelbestraffning

Dubbelbestraffning är en härskarteknik som innebär att bestraffning sker oavsett vad du gör eller där alla möjliga val är ”fel”. På engelska brukar uttrycket ”damned if you do, damned if you don’t” användas för att beskriva dubbelbestraffning. Att bli straffad oavsett vilka val som görs kan leda till att elever lägger ner mycket tid och energi på att försöka ”göra rätt”, vilket leder till att de låter andra människor tala om och bestämma hur de ska vara. Den som blir utsatt för dubbelbestraffning kan bli handlingsförlamad. Det känns hopplöst och det blir fel oavsett hur de beter sig.

Exempel

  • Adnan kämpar hårt i skolan för att få samma betyg som sina kompisar. Han blir retad av dem när han inte når samma resultat som dem på proven. Samma kompisar blir också sura och arga när han är hemma och läser på inför nästa prov istället för att spela fotboll på gården.
  • Liv som vanligtvis är tyst får kommentarer från klasskamrater att hon är blyg, feg och konflikträdd, men när hon väl säger ifrån så får hon höra kommentarer som: ”Vad fick du luft ifrån?” eller ”Jasså, nu passar det att prata”.

Motstrategi

Elever vet vad som är viktigt för dem, hjälp eleverna att våga vara tydliga med hur de tänker! Om dina elever är medvetna om att härskartekniken förekommer, då har de större möjlighet att distansera sig och se vad det egentligen handlar om – att det är en fråga om maktutövning. Om eleverna vågar, kan de säga ifrån och ifrågasätta vad som pågår.

Främjarteknik

Motsatsen till dubbelbestraffning är hänsynstagande. Lär eleverna att utgå ifrån att alla alltid gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Med hjälp av den tanken blir det lättare att inte döma, och att istället försöka hitta en konstruktiv lösning.

Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Påförande av skuld och skam

Påförande av skuld och skam

Osynliggörande, förlöjligande och dubbelbestraffning kan leda till känslor av skuld och skam. Skuld och skam kan resultera i en känsla av att inte duga och därmed känna sig misslyckad. När en elev känner skuld kan det leda till att hen även skäms över sig själv. Skulden kommer utifrån, men upplevs inifrån.

Exempel

  • Lovisa känner sig dum och löjlig när hon håller en presentation i klassen, då ingen lyssnar på henne.
  • Parisa är förälder till ett barn som utsätts för kränkningar i skolan. När hon lyfter detta med skolan får hon en känsla av att skolan bara tycker att hon gnäller och är en jobbig förälder som ställer för höga krav. Parisa blir osäker och känner sig som en gnällspik, medan hennes barn fortsatt blir utsatt för kränkningar.

Motstrategi

Träna eleverna i att reflekta kring känslor av skuld och skam och varför de känner så. Om elever blir medvetna om varför de känner skuld i vissa situationer kan det vara enklare att förstå och hantera en specifik situation.

Främjarteknik

Motsatsen till att påföra någon skuld och skam är att ge bekräftelse, uppbackning och stöd. Träna eleverna att uppmärksamma det positiva en person bidrar med, i stället för att kommentera att någon gör fel.

Lär dig känna igen och bemöta härskartekniker

Avslutande quiz där du kan öva på att känna igen de olika härskarteknikerna

Quiz

Kommer du ihåg vilken härskarteknik som är vilken? Gör detta quiz för att testa dig själv.

Fråga 1 av 5 - Vad vet du om härskartekniker

Filip försöker berätta om sin fotbollsmatch för sina klasskompisar. Medan han berättar pratar de andra med varandra, någon kollar på mobilen och en tredje börjar läsa en bok. Filip känner sig ignorerad.

Det stämmer! Det här var ett exempel på osynliggörande.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på osynliggörande.

Fråga 2 av 5 - Vad vet du om härskartekniker

Beatrice får höra från en vuxen på skolan att hon får skylla sig själv om killarna visslar efter henne. Vill hon inte att de ska göra det borde hon tänka på vilka kläder hon har på sig.

Det stämmer! Det här var ett exempel på påförande av skuld och skam.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på påförande av skuld och skam.

Fråga 3 av 5 - Vad vet du om härskartekniker

Farah som är 14 år går fram till ett gäng andra tjejer i matsalen och frågar om hon får sitta med dom. Tjejerna tittar på varandra och småler, en av tjejerna säger: Om du slutar att hänga i stallet som en barnunge så kanske du kan få sitta med oss.

Det stämmer! Det här var ett exempel på förlöjligande.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på förlöjligande.

Fråga 4 av 5 - Vad vet du om härskartekniker

Melvin är bjuden på en maskerad. Men när han väl kommer dit upptäcker han att det bara är han som är utklädd. Hans kompisar skrattar och säger: Vi glömde visst berätta att det inte blev någon maskerad.

Det stämmer! Det här var ett exempel på undanhållande av information.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på undanhållande av information.

Fråga 5 av 5 - Vad vet du om härskartekniker

Felix klarade inte provet och han behöver göra om det. Hans kompisar pikar honom för att han måste göra omprov och frågar sen om han vill följa med ut och åka skateboard. Felix säger att han inte kan för han måste plugga. Då tycker kompisarna att han är tråkig och töntig.

Det stämmer! Det här var ett exempel på dubbelbestraffning.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på dubbelbestraffning.