Skolpersonal

Friends pratar om: Skolans ansvar

Vad har en skola för ansvar och skyldigheter? Och hur kan en skola förebygga kränkningar och mobbning genom ett systematiskt trygghetsarbete?

Carolina Rindefors, sakkunnig på Friends och mångårig kurator i skolan redogör barns rätt till en skolmiljö fri från kränkande behandling, mobbning och diskriminering.