Start Kunskapsbanken Skolpersonal Den dolda mobbningen – om flickors utsatthet i skolan

Skolpersonal

Den dolda mobbningen – om flickors utsatthet i skolan

Om flickors ökade utsatthet där du som arbetar i skolan får konkreta råd för hur vi kan synliggöra den dolda mobbningen och agera för att vända den negativa trenden.

Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Friends, pratar om flickors utsatthet i skolan och varför vi måste ta det på allvar.

Få kunskaper om nuläget: Flickor är i större omfattning än pojkar utsatta för kränkningar och sexuella trakasserier i skolan samt på nätet. Värst drabbade är flickor i årskurs 3 till 6. Mobbningen är dold för vuxna men inte för de barn som blir utsatta för kränkningar och trakasserier.

Få inspiration hur vi kan förändra: Friends ger konkreta tips till hur ni kan arbeta förbyggande och främjande för att öka trygghetsarbetet på er förskola och skola.