Start Kunskapsbanken Skolpersonal Tre forskare om vikten av förtroendefulla relationer

Skolpersonal

Tre forskare om vikten av förtroendefulla relationer

Att skapa tillitsfulla relationer är en förutsättning för ett lyckat trygghetsarbete. Det är oerhört viktigt att det finns förtroendefulla vuxna som eleverna kan vända sig till om eller när något händer. Vi frågade tre av de främsta internationella forskarna inom mobbningsområdet och fick ett enhälligt svar – om ni bara ska göra en enda insats för att förhindra mobbning, satsa på att skapa tillitsfulla relationer.