Start Kunskapsbanken Idrottsledare Bemöta härskartekniker inom idrotten

Guide

Bemöta härskartekniker inom idrotten

Vad är egentligen härskartekniker? Här får du verktyg för att kunna hjälpa barn och unga att känna igen de ofta subtila beteenden som kallas härskartekniker, och tips på hur du och aktiva i föreningen kan bemöta dessa.

Sidan riktar sig till idrottsledare

Vi guidar dig genom härskartekniker, motstrategier och främjartekniker

Många människor använder, medvetet eller omedvetet, härskartekniker för att rädda sig själva eller för att själva inte bli utsatta för mobbning. Det är även ett sätt att förminska andra genom att själv få mer status. Härskartekniker är ofta subtila och svåra att upptäcka. Att bli utsatt för härskartekniker leder ofta till passivitet och en minskad initiativförmåga. De allra flesta använder härskartekniker någon gång, men ibland är det helt omedvetet. Vi behöver bli medvetna om, och synliggöra, våra beteenden för att kunna förändra dem.

I den här guiden vill vi ge dig verktyg för att kunna hjälpa barn och unga att identifiera och synliggöra härskartekniker. Du kommer även få tips på motstrategier och främjartekniker som barn och unga kan använda för att bemöta härskarteknikerna.

Främjartekniker, ibland även kallat bekräftartekniker, är det du kan använda för att förebygga och motarbeta att härskarbeteenden förekommer. Det är ett sätt att förändra det sociala klimatet och skapa en miljö där alla trivs och mår bra.

I den här guiden går vi igenom fem härskartekniker och avslutar med ett quiz:

Bemöta härskartekniker inom idrotten

Osynliggörande

Osynliggörande handlar om att göra så att någon inte känner sig sedd eller viktig. Det kan även vara att bli bortglömd, förbigången eller ”överkörd”. När ingen lyssnar på en är det lätt att känna sig maktlös och osynliggjord. Detta sker genom gester som exempelvis himlande med ögon, viskningar, skratt eller suckar.

Till exempel, när ett barn med hög status osynliggör ett annat barn kan det vara lätt att andra följer efter. Barn och unga som blir utsatta för osynliggörande kan tappa tron på sig själva eller känna sig mindre värda, oviktiga och betydelselösa.

Exempel

 • Kajsa sitter tillsammans med sin träningsgrupp i föreningens café, alla pratar med varandra förutom med Kajsa. När hon säger något är det ingen som lyssnar. Kajsa ser att en tjej i laget himlar med ögonen när Kajsa säger något.
 • Elmira ser ett inlägg på Instagram, alla hennes kompisar från innebandylaget är på bio, men ingen har frågat Elmira. När hon tar upp detta med sina kompisar säger de: ”Vi glömde visst att lägga till dig i vår biogrupp, men vi behöver ju inte alltid göra allt tillsammans, eller hur?” Elmira känner sig bortglömd och överkörd.

Motstrategi

Hjälp barn och unga att våga ta plats! Träna barn och unga i att våga agera direkt och uppmärksamma det som sägs eller görs. Detta kan såklart vara svårt och inget som kommer på en gång. Exempelvis kan barn och unga säga: ”Det där var inte okej” eller ”Hörde jag rätt när du sa…?” Det är bättre att använda frågor än en direkt anklagelse. I vissa lägen kan barn och unga också testa att använda humor för att avväpna, till exempel: ”Oj, nu glömde du visst att presentera mig, men sådant kan hända även den bäste.”

Främjarteknik

För att bidra till en miljö där osynliggörande inte förekommer är det viktigt att alla barn och unga tas på allvar. Träna barn och unga i föreningen att bry sig om varandra. Synliggörande handlingar handlar om att ge andra bekräftelse och uppskattning. Prata med de aktiva om att låta alla komma till tals och låta alla få tala till punkt.

Tips till dig som ledare

 • Tilltala alla aktiva med namn
 • Starta aktiviteten först när alla är närvarande. Du kan med fördel starta eller avsluta aktiviteter med en runda där alla (om de vill) får säga något i tur och ordning utan att bli avbrutna, till exempel vad de tyckte om dagens träning eller vad de mest ser fram emot inför en kommande tävling, match, träningsläger eller liknande.

Bemöta härskartekniker inom idrotten

Undanhållande av information

Undanhållande av information (medvetet eller omedvetet) handlar om att den utsatte får sämre förutsättningar att förberda sig eller göra sin aktivitet. Upplevelsen att andra har mer information kan vara obehaglig. Att ha kunskap, fakta och information ger auktoritet eller makt. Den som har auktoritet vill inte gärna lämna ifrån sig den. De som undanhåller information kanske rättfärdigar sitt beteende med att tänka: ”Det går snabbare om jag gör det själv” eller ”Om jag inte berättar denna information kommer det gå bättre för mig.”

Exempel

 • Josef och hans kompisar, som går på gymnasiet, väntar på bussen till träningen. Kompisarna pratar om en cup som ska vara på lördag. Alla pratar om cupen som om det vore självklart att alla vet vad det handlar om, men Josef har ingen aning.
 • Miranda har varit sjuk i några dagar och har därför missat cheerleadingträningen två gånger. Miranda frågar en träningskompis vad de gjort på träningarna som hon har missat. Kompisen säger att hon inte kommer ihåg, trots att Miranda vet att hon var på träningen.

Motstrategi

Om ett barn märker att någon undanhåller information kan hen påpeka detta och säga att hen inte har fått all information. Barnet kanske känner sig dum när hen inte vet vad som ska göras, men så är det inte. Personen som undanhåller information vill få andra att känna sig dumma.

Främjarteknik

För att barn och unga inte själva ska tillämpa ”undanhållande av information” bör du prata med barn och unga om vikten av att dela med sig. Prata med barn och unga om att alla inte har samma information och förutsättningar som hen har, och därför är det viktigt att dela med sig av information.

Tips till dig som ledare

 • Samla deltagarna så att alla kan se och höra (gärna i en ring) innan du ger information.
 • Ställ frågor som ”finns det några funderingar?” eller ”någon som vill att jag förklarar igen?”

Bemöta härskartekniker inom idrotten

Förlöjligande

Förlöjligande är ett beteende där den utsatte behandlas som lustig, inkompetent och otillräcklig. Det kan ske genom kommentarer, sarkasm eller en nedsättande jargong. Det kan vara att ett barns åsikt eller förslag på träningsupplägg framställs som löjlig och oviktig. Det är en obehaglig upplevelse att bli förlöjligad och skrattad åt. Barn och unga som blir utsatta väljer därför ofta att anpassa sig för att smälta in och inte synas.

Exempel

 • Jamal, som håller på med höjdhopp får ofta nedsättande kommentarer om sin längd. Viktor som är med i samma träningsgrupp brukar skämta och säga: ”Borde inte du hålla på med någon annan idrott, du som är så kort?” De andra aktiva brukar skratta åt Viktors kommentarer, vilket gör att Jamal känner sig ännu mer förlöjligad.
 • Kim kommer med ett förslag till sin ledare, men får till svar: ”Så kan vi inte göra, det kommer du förstå när du blir äldre”, följt av ett skratt.

Motstrategi

En motstrategi till förlöjligande kan vara att ifrågasätta det som sker. Om en aktiv blir utsatt för förlöjligande är det bra att träna på att inte skratta med, utan att istället försöka bryta och analysera genom att säga: ”Vänta nu, vad var det du sa?” eller ”Nu skrattade ni bort något som jag tycker är viktigt.”

Träna barn och unga i att försöka hålla sig lugna, men där de får förklara att det som precis skedde inte känns okej. Säg till exempel: ”Jag tycker inte det är kul med sådana skämt eftersom många, inlusive mig själv, kan tycka att de är obehagliga. Det kan vara bra att tänka på nästa gång.”

Främjarteknik

Motsatsen till en kultur där förlöjligande sker, är en kultur där det visas respekt och stöttning.

Lär aktiva att det alltid ska finnas utrymme att ställa frågor utan att bli förlöjligad. Understryk att det inte finns några dumma frågor.

Bemöta härskartekniker inom idrotten

Dubbelbestraffning

Dubbelbestraffning är en härskarteknik som innebär att bestraffning sker oavsett vad du gör eller där alla möjliga val är ”fel”. På engelska brukar uttrycket ”damned if you do, damned if you don’t” användas för att beskriva dubbelbestraffning. Att bli straffad oavsett vilka val som görs kan leda till att barn och unga lägger ner mycket tid och energi på att försöka ”göra rätt”, vilket leder till att de låter andra människor tala om och bestämma hur de ska vara. Den som blir utsatt för dubbelbestraffning kan bli handlingsförlamad. Det känns hopplöst och det blir fel oavsett hur de beter sig.

Exempel

 • Adnan kämpar hårt på fotbollsträningarna, då han började med fotboll senare än sina lagkompisar. Han blir retad av dem när han inte når samma resultat som de andra i laget. Men de tycker också att han är töntig som vill öva på dribblingar på fritiden.
 • Liv som vanligtvis är tyst får kommentarer från lagkompisar att hon är blyg, feg och konflikträdd, men när hon väl säger ifrån så får hon höra kommentarer som: ”Vad fick du luft ifrån?” eller ”Jasså, nu passar det att prata”.

Motstrategi

Barn och unga vet vad som är viktigt för dem, hjälp dem att våga vara tydliga med hur de tänker! Om barn och unga är medvetna om att härskartekniken förekommer, då har de större möjlighet att distansera sig och se vad det egentligen handlar om – att det är en fråga om maktutövning. Om barn och unga vågar, kan de säga ifrån och ifrågasätta vad som pågår.

Främjarteknik

Motsatsen till dubbelbestraffning är hänsynstagande. Lär barn och unga att utgå ifrån att alla alltid gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Med hjälp av den tanken blir det lättare att inte döma, och att istället försöka hitta en konstruktiv lösning.

Bemöta härskartekniker inom idrotten

Påförande av skuld och skam

Osynliggörande, förlöjligande och dubbelbestraffning kan leda till känslor av skuld och skam. Skuld och skam kan resultera i en känsla av att inte duga och därmed känna sig misslyckad. När en aktiv känner skuld kan det leda till att hen även skäms över sig själv. Skulden kommer utifrån, men upplevs inifrån.

Exempel

 • Lovisa känner sig dum och löjlig när hon visar upp en ny dans som hon koreograferat, då ingen verkar vara intresserad av att titta på henne.
 • Parisa är förälder till ett barn som utsätts för kränkningar under tennisträningarna. När hon lyfter detta med ledaren får hon en känsla av att ledaren bara tycker att hon gnäller och är en jobbig förälder som ställer för höga krav. Parisa blir osäker och känner sig som en gnällspik, medan hennes barn fortsatt blir utsatt för kränkningar.

Motstrategi

Träna barn och unga i att reflekta kring känslor av skuld och skam och varför de känner så. Om barn och unga blir medvetna om varför de känner skuld i vissa situationer kan det vara enklare att förstå och hantera en specifik situation.

Främjarteknik

Motsatsen till att påföra någon skuld och skam är att ge bekräftelse, uppbackning och stöd. Träna barn och unga i att uppmärksamma det positiva en person bidrar med, i stället för att kommentera att någon gör fel.

Bemöta härskartekniker inom idrotten

Quiz

Kommer du ihåg vilken härskarteknik som är vilken? Gör detta quiz för att testa dig själv.

Fråga 1 av 5

Filip försöker berätta för sina träningskompisar om sin judomatch han hade i helgen. Medan han berättar pratar de andra med varandra och någon kollar på mobilen. Filip känner sig ignorerad.

Det stämmer! Det här var ett exempel på osynliggörande.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på osynliggörande.

Fråga 2 av 5

Beatrice får höra från en ledare att hon får skylla sig själv om killarna visslar efter henne. Vill hon inte att de ska göra det borde hon tänka på vilka kläder hon har på sig.

Det stämmer! Det här var ett exempel på påförande av skuld och skam.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på påförande av skuld och skam.

Fråga 3 av 5

Farah som är 14 år går fram till ett gäng andra tjejer i träningslokalen och frågar om hon får sitta med dem på läktaren. Tjejerna tittar på varandra och småler, en av tjejerna säger: Om du börjar använda lite snyggare kläder så kanske du kan få sitta med oss.

Det stämmer! Det här var ett exempel på förlöjligande.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på förlöjligande.

Fråga 4 av 5

Melvin är bjuden på en maskerad som några i hans handbollslag har ordnat. Men när han väl kommer dit upptäcker han att det bara är han som är utklädd. Hans kompisar skrattar och säger: Vi glömde visst berätta att det inte blev någon maskerad.

Det stämmer! Det här var ett exempel på undanhållande av information.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på undanhållande av information.

Fråga 5 av 5

Felix klarade inte provet och han behöver göra om det. Hans kompisar pikar honom för att han måste göra omprov och frågar sen om han vill följa med ut och åka skateboard. Felix säger att han inte kan för han måste plugga. Då tycker kompisarna att han är tråkig och töntig.

Det stämmer! Det här var ett exempel på dubbelbestraffning.

Det stämmer inte. Det här var ett exempel på dubbelbestraffning.