Start Kunskapsbanken Friends nationella prov mot mobbning

Välkommen till Friends nationella prov mot mobbning!

Varje år skriver Sveriges barn nationella prov för att visa sina kunskaper. Nu är det din tur att visa dina kunskaper. Baserat på barns röster tillsammans med Friends experter presenterar vi landets första nationella prov mot mobbning, där du som lärare kan delta och testa dina kunskaper om mobbning, men även en chans att lära dig mer om ämnet i Friends kunskapsbank.

Provet består av 8 frågor, med olika svarsalternativ, bocka i svarsalternativet du tror är rätt. Innan du börjar… se till att glasögonen är putsade, datorn fulladdad och att du sitter i en bekväm miljö. Det är inte tillåtet att använda mobil eller prata med kollegan bredvid under provet.

Lycka till!

Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5
Fråga 6
Fråga 7
Fråga 8