Kunskapsbanken för föräldrar och närstående

Vad är nätmobbning?

Nätmobbning eller näthat är när ett barn blir utsatt för kränkningar eller mobbning på nätet, sociala medier eller i onlinespel. Kränkningarna kan vara fysiska, verbala, psykiska, relationella eller sexuella.

Sidan riktar sig till föräldrar och närstående

två kompisar håller i en smartphone. de är anonyma och man ser inte deras ansikten.

Vad är nätmobbning?

Nätmobbning är när någon blir utsatt på nätet, till exempel på sociala medier eller i onlinespel. Även begreppet näthat är vanligt och kan ses som ett samlingsnamn för kränkningar, hot, trakasserier, förolämpningar och mobbning som sker mot en person på nätet. På nätet finns det också risk för spridning, vilket kan bidra till en större utsatthet.

Barns liv på nätet

Nätet är en plats som innebär oändliga möjligheter för många barn och unga. Där kan de bland annat få nya vänner, umgås, spela spel och söka information till skoluppgifter. Vuxna drar ofta en gräns mellan det digitala livet och det ”verkliga” livet. För barn är den gränsen inte nödvändigtvis lika skarp. Det som barn upplever på nätet är inte åtskilt från det som de upplever på skolgården eller träningen. En vän på nätet kan vara lika viktig som en klasskamrat. Diskussionerna tar inte slut när de lämnar skolgården eller träningen utan pågår ständigt på nätet.

Vuxna behöver vara förebilder

Många tänker att näthat och nätmobbning är en ungdomsfråga, men vuxna är tyvärr också ofta taskiga mot varandra i sociala medier. I Friends nätrapport (2017) svarar mer än hälften av de unga mellan 13–16 år att de har sett vuxna bete sig illa mot andra vuxna på nätet. Därför är det viktigt att vuxna agerar goda förebilder, både på och utanför nätet.

Mina vänner laddar upp när de är med varandra och har fest medans jag aldrig blir bjuden och alltid sitter ensam

Elev 6-9

Vem avgör om det är nätmobbning?

Att bli utsatt för kränkningar, hat eller mobbning gör ont oavsett om det sker i skolans korridor, på sociala medier eller i ett spel online. Det är alltid den som blir utsatt som avgör om det är en kränkning eller inte. Ta barns upplevelser på allvar, även om det är någonting som har hänt på nätet. En av de viktigaste faktorerna för att förebygga och stoppa kränkningar och mobbning på nätet och sociala medier är att det finns trygga vuxna att prata med om något händer.

Kränkningar på nätet kan vara fysiska, verbala eller psykiska

Här är exempel på situationer som kan vara kränkningar på nätet:

Fysiska kränkningar på nätet

Exempelvis att någon loggar in på ditt barns konto mot hens vilja. Ett annat ord för detta är kapning, vilket innebär att någon utger sig för att vara ditt barn på internet och göra saker i hens namn.

Verbala kränkningar på nätet

Någon skriver något taskigt till ditt barn eller om ditt barn. Det kan också vara när någon sprider elaka eller nedvärderande rykten om ditt barn. En form av verbala kränkningar är flejming, vilket innebär att någon använder ett grovt och provocerande språk på internet.

Psykiska eller relationella kränkningar på nätet

När ditt barn känner sig utanför och utfryst, till exempel om alla andra får vara med i en Snapchat-grupp, men inte ditt barn eller att ditt barn aldrig blir inbjuden på saker som sker på nätet.

Hur många elever blir utsatta för nätmobbning?

Friendsrapporten 2021 visar att ungefär 20%, det vill säga var femte barn i årskurs 3–9 har varit utsatt för någon form av nätmobbning under det senaste året. Enligt Statens medieråd uppger 22% i åldrarna 13-16 att de har råkat ut för att någon har varit elak eller mobbat dem på internet eller via mobilen. Det är en fördubbling av antalet barn som rapporterar utsatthet för nätmobbning sedan 2016.