Kunskapsbanken för barn och unga

Vad är nätmobbning?

Nätmobbning är när någon blir utsatt på nätet, på sociala medier eller i spel online. Det är den som blir utsatt som avgör om det är mobbning. Här förklarar vi vad nätmobbning är och hur du anmäler ett brott på nätet.

Illustration: ett barn sitter med sin mobil
Sidan riktar sig till barn och unga

Hitta på sidan

två kompisar håller i en smartphone. de är anonyma och man ser inte deras ansikten.

Vad är nätmobbning?

Nätmobbning är när någon blir utsatt på nätet, till exempel på sociala medier eller i spel online. Även begreppet näthat är vanligt och kan ses som ett samlingsnamn för mobbning, kränkningar, hot och trakasserier som sker på nätet.

Att bli utsatt för mobbning, kränkningar eller hat gör ont, oavsett om det sker i skolans korridor, i sociala medier eller i ett spel online. På nätet finns det också risk för spridning, vilket kan göra att det känns ännu värre för den utsatta.

Vem avgör om det är nätmobbning?

Precis som utanför nätet är det alltid den som blir utsatt som avgör om det är mobbning eller inte. Det är mobbning om den som blir utsatt känner sig ledsen, sårad och mindre värd.

Kränkningar på nätet kan se olika ut

Det finns en rad olika handlingar som kan utgöra kränkningar på nätet. Den vanligaste typen av kränkningar på nätet är elaka kommentarer eller meddelanden som handlar om någon annans kropp, intressen eller könstillhörighet. Här är exempel på fler handlingar som kan vara kränkningar på nätet:

 • Hot om våld eller dödshot: När någon skickar hotfulla eller skrämmande meddelanden på nätet, till eller om någon annan.
 • Förtal: När någon sprider elaka eller nedvärderande uttalanden om någon annan på nätet.
 • Flejming: När någon använder ett grovt och provocerande språk på nätet.
 • Sexuella trakasserier: När någon utsätter någon annan för handlingar som kränker mottagaren kopplat till sex eller den andra personens kropp, där handlingen är oönskad och ovälkommen från mottagaren.
 • Sexuellt ofredande: En brottslig handling som innebär att någon skickar sexuella bilder, till exempel dickpics, till en annan person eller visar sitt kön för någon som inte vill. Dickpicks kan förklaras som att någon med manligt kodat könsorgan skickar en bild på sitt könsorgan, mot mottagarens vilja. Det är olagligt och kan stämplas som sexuellt ofredande.
 • Trakasserier: När någon skriver sårande kommentarer eller meddelanden upprepade gånger. Trakasserier på nätet kan också vara kränkningar kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna.
 • Kapning: När någon utger sig för att vara någon annan på nätet och gör saker online i dennes namn.
 • Uthängning: När någon tar del av känslig information från eller om någon och sedan sprider denna vidare på nätet.
 • Utfrysning: När någon utesluter någon annan ur gemenskap och avsiktligen inte låter någon delta i olika aktiviteter på nätet, exempelvis i en chatgrupp.
 • Nätstalkning: När någon, vid upprepade tillfällen, förföljer någon annan via nätet, på ett sätt som gör att den personen känner sig rädd och förföljd.

Kom ihåg!

Du behöver aldrig göra något på nätet som inte känns bra för dig – du har rätt att sätta din egen gräns. Du har alltid rätt att säga nej och du kan också lämna sidan eller blockera en person som utsätter dig för mobbning, kränkningar eller hat på nätet.

Tips till dig som gamear

Många barn och unga berättar för oss på Friends att jargongen och kommentarerna kan vara väldigt tuffa och negativa i spel online. En undersökning Friends har gjort visar att var tredje ung som gamear har utsatts för kränkningar.

Jag är tjej och jag vill inte få kommentarer på spel (som jag då har fått). Jag vill bara kunna känna att när jag spelar ska jag kunna prata utan att vara rädd att jag ska få någon dum eller taskig kommentar.


Är nätmobbning olagligt?

Det är aldrig okej att kränka och såra någon och vissa situationer kan faktiskt vara ett brott enligt lagen. En bra utgångspunkt är att tänka att om något är ett brott utanför nätet så är det förmodligen även ett brott på nätet.

Det är också olagligt att utsätta någon annan för trakasserier på nätet. Det är exempelvis trakasserier om någon kränker dig utifrån din religion eller om någon skickar en nakenbild till dig som du inte vill ha. På polisens hemsida kan du läsa mer om vad du får och inte får dela online.

Vad betyder orden?

Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Vilka av dessa situationer kan vara ett brott på nätet?

 • Skapa ett konto i ditt namn

 • Fotografera eller filma dig i ett omklädningsrum eller på toaletten

 • Sprida bilder på dig mot din vilja

 • Hota med att skada dig

 • Sprida falska rykten om dig

Alla dessa situationer är olagliga på nätet.

Alla dessa situationer är olagliga på nätet.

Att anmäla nätmobbning

Anmäla till polisen

Anmäl till polisen om du har utsatts för något som är olagligt. Ta hjälp av en vuxen om det känns svårt. Du kan alltid prata med polisen om du är osäker på om det du har utsatts för är ett brott eller inte.

Du anmäler till polisen genom att ringa 114 14 och berätta vad som hänt. Du kan även gå till en polisstation och göra din anmälan på plats. För att polisen ska kunna göra en bra utredning behöver de bevis. Försök spara alla konversationer och bilder. Till exempel kan du ta en skärmdump på meddelanden.

Ibland lägger polisen ner anmälan. De har då gjort bedömningen att de inte kommer vidare med de bevis som finns. Även om anmälan läggs ner så var det inte meningslöst att anmäla. Ärenden som läggs ner kan tas upp igen, och då är alla gamla anmälningar viktiga.

Information om att anmäla ett brott hittar du på polisen.se.

Experten svarar – hur gör jag en polisanmälan?

Här berättar Ola, som är pressekreterare på Polismyndigheten, mer om att polisanmäla mobbning och vad som händer efter en polisanmälan.

Anmäla på sociala medier

När nätmobbning och näthat sker på sociala medier bör detta även anmälas till den appen. Detta görs ofta genom att klicka på de tre punkterna som oftast finns i högra hörnet. Eller genom att gå till inställningar och klicka på anmäla eller rapportera. Om du tycker det är svårt eller jobbigt att anmäla kan du be en vuxen om hjälp.

Anmäla i spel

I nästan alla spel kan du anmäla taskiga kommentarer eller annat beteende som bryter mot spelets regler. I många spel finns också möjligheten att anmäla en spelare som kränker eller mobbar. Detta görs genom att skicka in en rapport eller genom att kontakta spelets administratör. När en anmälan har gjorts granskas den av spelets moderatorer och de avgör om personen har brutit mot spelets regler. Det vanliga är att den som gör en anmälan är anonym.

Källor

 1. Utsatt på internet, Statens medieråd, Sofia Berne och Ann Frisén, 2020

Behöver du stöd?

Du kan kontakta Friends med alla dina frågor som handlar om mobbning, ensamhet, rasism, skolans ansvar med mera.

Läs mer om råd och stöd