Friendsrapporten 2021

Friendsrapporten har publicerats sedan 2012 för att sprida kunskap om förekomsten av mobbning och kränkningar i svensk skola. Rapporten är baserad på Friends enkäter och förmedlar barns egna röster.

Friends generalsekreterare Maja Frankel

Förord

Våga ta snacket!

I årets Friendsrapport kommer vi bland annat att beröra den rasism och den rasistiska mobbning som förekommer på många sätt i barns och ungas vardag. Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan. Mobbning, diskriminering, utfrysning och till och med fysiskt våld med rasistiska drag är vanliga inslag dagligen för många barn.

Vi på Friends får ofta höra skolpersonal berätta att de inte upplever att de har verktygen och kunskapen att hantera rasism. Låg kunskap om hur det uppstår och upprätthålls gör det svårt att se och arbeta både förebyggande och åtgärdande.

Många barn berättar för oss att när de anförtror sig till en vuxen får de svaret ”hen skämtade bara” eller ”bry dig inte om det”. Att inte kalla rasism för vad det är eller validera barnets upplevelse kan leda till att barnet väljer att inte berätta nästa gång och att vuxenvärlden sviker i sitt uppdrag att alltid agera.

Upplevelser av rasism och rasistisk mobbning kan på ett bestående sätt prägla barn och ungas känsla av identitet. Att bli utsatt för rasism är ofta en traumatisk upplevelse som kan komma att påverka hälsa och välmående på lång sikt visar forskningen. Att tala med någon om sin upplevelse är viktigt för barn och ungas utveckling och känsla av trygghet. Men hur bra är vi vuxna på att lyssna och förstå?

Rädslan att såra eller säga fel står ofta i vägen för att agera. Rasism och rasistisk mobbning är ett av de problem i samhället som berör alla. Att få slut på rasism bland barn och unga kräver krafttag från hela samhället. Men det börjar med att var och en erkänner dess existens och skaffar den kunskap som behövs för att agera.

På Friends arbetar vi outtröttligt med att skapa en större förståelse för vad rasism och rasistisk mobbning är och hur det kan ta sig uttryck i en skolmiljö. Vi måste alltid påminna oss själva om att det är vuxnas ansvar att stoppa mobbning och rasism. Inte för att barn och unga är vår framtid utan för att de är här och nu och har rätt till ett bra liv – idag.

Maja Frankel
Generalsekreterare Stiftelsen Friends

Många i skolan använder sig av n-ordet när det finns svarta i klassen eller omgivningen. Det är väldigt respektlöst och tas inte allvarligt av vissa lärare.

– Elev 6-9

Resultat i korthet

Lär dig mer om mobbning

barn sitter vid sina bänkar i ett klassrum och räcker upp handen.

Guide

Det här ska skolan göra steg för steg

När ett barn blir utsatt för en kränkning i skolan måste personalen agera. I den här guiden får du som förälder en överblick över hur skolan ska agera steg för steg.

Ett barn och en pappa sitter i en soffa och pratar

Guide

Prata med ditt barn om mobbning

Att prata med sitt barn om svåra saker, så som mobbning, är inte alltid lätt. Blir det ofta så att du förhör ditt barn när du egentligen bara vill veta hur de mår? I denna guide får du tips på hur du kan prata med ditt barn om mobbning och trygghet i skolan.

Film

Alla behöver någon - om den ofrivilliga ensamheten

Friends sakkunniga Patrick Konde medverkar i UR Samtiden om ofrivillig ensamhet.