Press och rapporter

Friends nätundersökning 2019: Gaming

Hitta på sidan

en pojke sitter vid en dator och spelar

Inledning

Var tredje ung inom spelvärlden har utsatts för kränkningar

80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. Nu visar en ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av Friends, att nästan var tredje spelare i åldern 13-19 år har blivit utsatt för kränkningar när de spelar. Varannan spelare har sett andra utsättas. 
 

De vanligaste kränkningarna inom spel är sårande eller elaka meddelanden eller kommentarer.  Nära hälften av de utsatta svarade att de kände sig arga när de blivit utsatta för kränkningar. Var tredje kände inget speciellt.        

Spelvärlden erbjuder både underhållning och stor gemenskap, särskilt för killar är den näst viktigaste anledningen att spela att umgås med kompisar. Men det finns också en baksida där framför allt normaliseringen av grovt språkbruk är tydlig. Verbala kränkningar är så vanliga att många inte ens reagerar. Detta är del av en utveckling som Friends ser både i skolan och i samhället. 

Hälften av de som svarar att de utsatts för kränkningar har valt att berätta om det för en vuxen, och nästan alla upplever också att det har hjälpt. Det är en positiv bild i jämförelse med Friends tidigare undersökningar om mobbning och kränkningar, som visade på ett bristande förtroende för vuxenvärlden.  

Få undersökningar har gjorts i Sverige om unga och kränkningar inom spelvärlden, och Friends hoppas därför att resultaten ska ge både förståelse och nya insikter om spelandets både positiva och negativa sidor. 

Det är så mycket skit som skrivs och sägs i spelen. De vuxna har ingen aning.

Fritextsvar i Friends nätundersökning 2019

Resultat och analys

Vad betyder spelandet för dig?

Syftet med spelande

För 80 % är underhållning det främsta syftet med spelande. Ett fritextsvar jämställer spelande med att titta på film på streamingtjänst. Det är med andra ord förströelse likt många andra fritidsintressen.

Klicka för att förstora grafen

Vad betyder spelandet för dig?

Betydelsen av spelande

För killar betyder spelande i högre grad kontakt med vänner, 62 % jämfört med tjejer 38 %. Det bekräftar det Friends redan vet – tjejer använder oftare sociala medier för umgänge medan killar umgås genom spel. 26 % uppger att de träffar nya vänner genom gaming, vilket gör spelvärlden till en viktig social arena.

Klicka för att förstora grafen

A: Har du blivit utsatt för kränkningar när du spelar?
B: Hur ofta har det hänt att du har blivit utsatt för kränkningar?

Kränkningar inom gaming

30 % av de som spelar uppger att de har blivit utsatta för någon typ av kränkning när de spelar. 32 % av dem svarar att det händer minst en gång i veckan. Definitionen av kränkning är att man känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Andelen som utsatts för kränkningar kan vara större eftersom det är normaliserat med grovt språkbruk inom spelvärlden.

Klicka för att förstora grafen

Hur kände du dig när du blev utsatt för kränkningar?

Känslor hos den som blivit utsatt

47 %, kände sig arga när de utsattes. 33 % kände sig ledsna, lika många uppgav att de inte kände något speciellt. Verbala kränkningar är så vanliga att många inte ens reagerar. Detta är del av en utveckling som Friends ser både i skolan och i samhället.

Klicka för att förstora grafen

Händer det att de du spelar med kommentar eller skämtar om andra spelare på ett sätt som inte är ok?

Vittne till kränkningar

53 % har sett medspelare kommentera eller skämta om andra spelare på ett sätt som inte är okej. Att vistas i en miljö där hårda ord är vardag kan resultera i att du själv inte reagerar när du blir utsatt. Det har skett en normalisering.

Klicka för att förstora grafen

A: Vem vänder du dig till om du känner dig ledsen, sårad eller arg för något som hänt i samband med ditt spelande?
B: Upplevde du att det hjälpte?

Förtroende för vuxenvärlden

56 % av de som utsatts har pratat om saken med en vuxen. 87 % upplevde att det hjälpte. Det är en positiv bild i jämförelse med Friends tidigare undersökningar om mobbning och kränkningar, som visade på ett bristande förtroende för vuxenvärlden.

Klicka för att förstora grafen

Att spela är ett sätt att vara kreativ och lösa problem.

Fritextsvar i Friends nätundersökning 2019

Spelaren berättar

Gamingvärldens två ansikten

Jag heter Arvid Nordvall, är 21 år och kommer från Gällivare. Jag har varit med i Friends barn- och ungdomsråd sedan 2014, och är nu en av två mentorer i rådet.  

Gaming har varit en självklar del i mitt liv sedan barnsben. Det är en hobby som hållit sig kvar, och förutom att spela är jag engagerad i föreningar och communities som administratör. Under tonårstiden utsattes jag för mobbning i skolan, och när det var som värst var gamingvärlden en fristad. Ingen där hade en bild av vem jag var, jag fick vara mig själv och accepterades för det.  

Gaming är framför allt roligt och givande, men samtidigt kan jargongen vara tuff och negativ. Det råder en stark maskulinitetsnorm där alla är tävlingsmänniskor som vill vinna. Går det sämre blir en del arga, och kan då kalla medspelare för allt från könsord och svordomar, till att skriva att en medspelare ska gå och hänga sig. Kränkningarna är tomma ord och jargong, men absolut inte okej. Jag har varit administratör i ett community i nästan tio år vilket innebär att jag, samtidigt som jag spelar själv, håller koll på andra. Som administratör blir du en auktoritär person som går in och säger till spelare som går över gränsen, och i och med det även en måltavla.  

Jag har lärt mig att låta påhoppen inom spelandet rinna av, det är så pass roligt att spela att det är värt att vistas i miljön trots den ibland negativa jargongen. Tumregeln för administratörer är att agera vid personliga påhopp. Generella svordomar och könsord är tyvärr så vanligt att det är omöjligt att reagera med straff. När det är grova övertramp stänger vi av spelaren och/eller ringer hem till föräldrarna. I åtta av tio fall blir föräldrarna mycket förvånade att deras barn skriver något sådant. Vi administratörer försöker alltid skapa en bra stämning. 

Arvids tips till dig som spelar

Om du själv blir utsatt för kränkning

 • Känn efter hur allvarlig du känner att kränkningen är
 • Om du vill och orkar, markera för spelaren att kränkningen inte var okej
 • Kontakta ansvarig och anmäl kränkningen
 • Prata med en vuxen eller en kompis om saken

Om du ser någon bli utsatt för kränkning

 •  Delta själv inte i den kränkande jargongen
 • Markera att kränkningen inte var okej
 • Kontakta spelaren som blivit kränkt och kolla läget
 • Rapportera händelsen till administratör eller annan ansvarig

Så är du med och skapar ett positivt klimat inom spelvärlden

 • Våga kommunicera med andra spelare och använd gärna mikrofonen
 • Backa spelare som blir utsatta för kränkningar
 • Tänk aktivt på att inte medverka i den tuffa jargongen
 • Inkludera alla, särskilt vid lagspel!
 • Bjud in till samtal

Friends tips till gamingföräldrar

Hur kan vuxna förebygga kränkningar inom spel?

 • Var en positiv förebild
 • Prata om spelvärlden och ställ nyfikna frågor
 • Respektera rätten till integritet
 • Sätt gränser för spelande tillsammans
 • Prata om hur man är en schysst kompis

Hur agerar jag om mitt barn är utsatt?

 • Lyssna och stötta
 • Spara bevis i form av skärmdumpar eller meddelanden
 • Hjälp ditt barn att blockera och/eller anmäla kränkande innehåll till sajten
 • Ta kontakt med skolan om det finns ett samband med verksamheten
 • Polisanmäl vid exempelvis förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp

Vad gör jag om mitt barn utsätter andra?

 • Prata och lyssna
 • Skapa en handlingsplan för att förändra beteendet
 • Skapa positiv kontakt med skolan (om det finns en koppling dit)
 • Stötta; det är inte ditt barn det är fel på utan handlingarna
 • Uppmuntra barnet när kränkningarna har upphört

Novus sammanställning

Undersökningen är gjord av analysföretaget Novus på uppdrag av Friends. Den är baserad på 301 intervjuer med ungdomar i åldern 13-19 år. Resultaten som är statistiskt säkerställda.

Ladda ner sammanställningen