Kunskapsbanken

Lär dig mer om nätmobbning

Nätmobbning är när ett barn blir utsatt för kränkningar eller mobbning på nätet, sociala medier eller i onlinespel.

Hitta på sidan

En massa äckliga killar skickar nakenbilder och frågar om nakenbilder, dom skriver många äckliga sexuella saker och om hur kåta dom är. Dom fattar aldrig när jag säger nej. Det fortsätter och blir ännu värre.

Elev 6-9

Vad är nätmobbning?

Nätmobbning är när någon blir utsatt på nätet, till exempel på sociala medier eller i onlinespel. Även begreppet näthat är vanligt och kan ses som ett samlingsnamn för kränkningar, hot, trakasserier, förolämpningar och mobbning som sker mot en person på nätet.

Det är ofta samma mekanismer som kan förklara varför kränkningar och mobbning uppstår, oavsett om det sker på nätet, i skolan eller på fritiden. Vi vet dock att det finns flera mekanismer som påverkar kommunikationen på nätet. Det är ofta lättare att kränka varandra på nätet, bland annat eftersom användaren inte ser mottagarens reaktioner. Detta leder till att de känner mindre hämningar på nätet och har lättare för att använda sig av exempelvis hot eller skällsord. På nätet kan det också vara svårt att tolka avsikten med en kommentar eller en bild som laddats upp.

På nätet finns det också risk för spridning, vilket kan bidra till en större utsatthet.

Barns liv på nätet

Nätet är en plats som innebär oändliga möjligheter för många barn och unga. Där kan de bland annat få nya vänner, umgås, spela spel och söka information. Många barn finner också stöd i olika grupper på nätet – stöd som de kanske inte kan hitta utanför nätet.

Vuxna drar ofta en gräns mellan det digitala livet och det ”verkliga” livet. För barn är den gränsen inte nödvändigtvis lika skarp. Det som barn upplever på nätet skiljer sig inte från det som de upplever på skolgården eller träningen. En vän på nätet kan vara lika viktig som en klasskamrat. Diskussionerna tar inte slut när de lämnar skolgården eller träningen, utan pågår ständigt på nätet.

Vuxna behöver vara förebilder

Många tänker att näthat och nätmobbning är en ungdomsfråga, men vuxna är tyvärr också ofta taskiga mot varandra i sociala medier. I Friends nätrapport (2017) svarar mer än hälften av de unga mellan 13–16 år att de har sett vuxna bete sig illa mot andra vuxna på nätet. Därför är det viktigt att vuxna agerar goda förebilder, både på och utanför nätet.

Vem avgör om det är nätmobbning?

Att bli utsatt för kränkningar, hat eller mobbning gör ont, oavsett om det sker i skolans korridor, på sociala medier eller i ett spel online. Det är alltid den som blir utsatt som avgör om det är en kränkning eller inte. Det är viktigt att alltid ta barns upplevelser på allvar, både om något har hänt i skolan eller på träning, eller om någonting som har inträffat på nätet. En av de viktigaste faktorerna för att förebygga och stoppa kränkningar och mobbning på nätet och sociala medier är att det finns trygga vuxna att prata med om något händer.

Kränkningar på nätet kan se olika ut

Det finns en rad olika handlingar som kan utgöra kränkningar på nätet. Den vanligaste typen av kränkningar på nätet är elaka kommentarer eller meddelanden som handlar om någon annans kropp, intressen eller könstillhörighet. Här är exempel på fler handlingar som kan vara kränkningar på nätet:

 • Hot om våld eller dödshot: När någon skickar hotfulla eller skrämmande meddelanden på nätet, till eller om någon annan.
 • Förtal: När någon sprider elaka eller nedvärderande uttalanden om någon annan på nätet.
 • Flejming: När någon använder ett grovt och provocerande språk på nätet.
 • Sexuella trakasserier: När någon utsätter någon annan för handlingar som kränker mottagaren kopplat till sex eller den andra personens kropp, där handlingen är oönskad och ovälkommen från mottagaren.
 • Sexuellt ofredande: En brottslig handling som innebär att någon skickar sexuella bilder, till exempel dickpics, till en annan person eller visar sitt kön för någon som inte vill. Dickpicks kan förklaras som att någon med manligt kodat könsorgan skickar en bild på sitt könsorgan, mot mottagarens vilja. Det är olagligt och kan stämplas som sexuellt ofredande.
 • Trakasserier: När någon skriver sårande kommentarer eller meddelanden upprepade gånger. Trakasserier på nätet kan också vara kränkningar kopplade till de sju diskrimineringsgrunderna.
 • Kapning: När någon utger sig för att vara någon annan på nätet och gör saker online i dennes namn.
 • Uthängning: När någon tar del av känslig information från eller om någon och sedan sprider denna vidare på nätet.
 • Utfrysning: När någon utesluter någon annan ur gemenskap och avsiktligen inte låter någon delta i olika aktiviteter på nätet, exempelvis i en chatgrupp.
 • Nätstalkning: När någon, vid upprepade tillfällen, förföljer någon annan via nätet, på ett sätt som gör att den personen känner sig rädd och förföljd.

Mina vänner laddar upp när de är med varandra och har fest medans jag aldrig blir bjuden och alltid sitter ensam.

Elev 6-9

Hur många elever blir utsatta för nätmobbning?

I Friends enkäter, som utförs årligen på skolor i Sverige, frågar vi om barnen har varit med om eller blivit utsatta för olika beteenden eller handlingar online som kan utgöra kränkningar på nätet. I elevenkäterna under 2022 ser vi att 75 procent i årskurs 3–6, respektive 69 procent i årskurs 6–9, svarar att de inte varit med om dessa beteenden eller handlingar. Detta innebär att 25 procent i mellanstadiet, respektive 31 procent i högstadiet, uppger att de har blivit utsatta för dessa handlingar. När Friends i stället ställer frågan om huruvida barn känner sig trygga eller ej på internet svarar 4 procent i årskurs 3–6 och 5 procent i årskurs 6–9 att de känner sig otrygga.

Enligt Statens medieråd uppger 18 procent i åldrarna 13–16 att de har råkat ut för att någon har varit elak eller mobbat dem på internet eller via mobilen. Det är en fördubbling av antalet barn som rapporterar utsatthet för nätmobbning sedan 2016.

I en Novusundersökning på uppdrag av Friends, där 1657 barn i åldrarna 9-18 deltog, rapporterar 5 procent av barnen att de varit frekvent utsatta för mobbning på nätet under de senaste månaderna. Det motsvarar cirka 60 000 barn. Hälften av dessa barn är även utsatta i skolan.

Någon har skickat taskiga sms/meddelanden till dig?
Åk 3-6
Åk 6-9
Någon har skrivit något taskigt på nätet om dig?
Åk 3-6
Åk 6-9
Någon har laddat upp eller skickat vidare en bild/film på dig mot din vilja?
Åk 3-6
Åk 6-9

Vad har skolan för ansvar när det gäller nätmobbning?

Om ditt barn blir utsatt för kränkningar och mobbning på nätet och det har en koppling till skolan, så ska skolan agera. Skollagen säger att en skola har utrednings- och handlingsplikt när en elev anser sig ha blivit kränkt. Det innebär att skolan skyndsamt måste vidta åtgärder för att kränkningar eller mobbning ska upphöra. Dessa skyldigheter gäller när det finns en koppling till skolans verksamhet. Om en elev på skolan kränker en annan elev på nätet under eller efter skoltid, och det har en koppling till skolan, så har skolan samma ansvar som vid en kränkning som äger rum på skolan. Detta innebär att om ditt barn blir utsatt för kränkningar och mobbning på nätet och det påverkar barnets trygghet i skolan, så ska skolan agera.

Exempel

Adnan och Simon, som är klasskompisar, chattar med varandra söndag kväll. Adnan är arg på Simon och kallar honom för taskiga saker. Adnan hotar Simon att om han berättar detta för någon kommer han slå ner Simon i skolan imorgon. Simon känner stor oro inför morgondagens skola och skyller på ont i magen för att slippa gå dit.

I exemplet påverkas både Adnans och Simons skolgång och det som skett på söndagen har därmed anknytning till skolan. Simon bör därför berätta för en vuxen i skolan, som har en skyldighet att anmäla och utreda situationen och hjälpa barnen.

Läs mer om skolans ansvar för alla former av mobbning

Samverkan mellan hem och skola

Etablera en god kontakt med skolan när det gäller nätmobbning och det finns en koppling till skolan. Ge skolan så mycket information som möjligt när någonting har skett, så att de kan sätta in rätt åtgärder. Tänk därför på att spara ner chatthistorik och liknande som ni kan visa skolan vid behov.

Källor:

 1. Utsatt på internet, Statens medieråd, Sofia Berne och Ann Frisén, 2020
 2. Ungar & medier 2023, Statens medieråd, 2023
 3. Mobbningens förekomst, Friends
 4. Friendsrapporten 2022, Friends