Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Mobbning och funktionsvariationer

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan och bli bemötta utifrån sina individuella behov, förutsättningar, funktionsförmågor, erfarenheter och tänkande. Elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) så som exempelvis ADHD, autism eller språkstörning är i högre grad utsatta för kränkningar och mobbning, och utsätter även andra i högre grad.

Två till tre elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Att skapa tillgänglighet i skolan – en rättighet

Skolan har i uppdrag att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter att kunna ta till sig kunskap, lärande och utveckling oavsett funktionsförmåga eller funktionsnedsättning. Alla elever kan inte behandlas lika men alla elever ska få lika möjligheter att lära sig nya saker. Skolan ska alltså anpassas efter varje elevs förmåga att lära sig.

Hej Hyper

Projektet Hej Hyper syftar till att skapa ett kunskapslyft kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, minska stigmatisering och skapa en bättre skolmiljö för barn med NPF. På projektets webbplats finns mer information och verktyg. Projektet riktade sig till barn i årskurserna F-3.

Läs mer på hejhyper.se

Se fler filmer

Podcast

Att förebygga mobbning för elever med NPF

Poddavsnitt med fokus på att förebygga mobbning och ensamhet för elever med NPF och att främja en trygg skola där alla ska ha rätt att vara den de är.

Utöver Friends sakkunniga medverkar Marie Adolfsson – Riksförbundet Attention, Lina Lundström – doktorand och lärare på Barn- och ungdomsvetenskapen vid Stockholms universitet, samt Elinor Kennerö Tonner – rektor på Källbrinksskolan i Huddinge.

Grundläggande kunskaper om NPF

Grundläggande kunskaper om bland annat orsaker och kännetecken. Men även om ensamhet och systematiskt trygghetsarbete.

Lyssna på avsnittet

Vikten av främjande arbete

Vi lyfter hur främjande arbete kan se ut, med fokus på relationsarbetet med eleverna.

Lyssna på avsnitt 2

Framgångsfaktorer

Om olika framgångsfaktorer i det förebyggande arbetet mot mobbning och ensamhet, och i det främjande arbetet att skapa trygghet och tillitsfulla relationer.

Lyssna på avsnitt 3