Kunskap och stöd för för dig som jobbar med barn

Stöd för skolpersonal

Här har vi samlat kunskap i form av webbkurser, podcast och övningar som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper. Allt material är gratis och fritt att använda.

Vad du som skolpersonal ska göra om du får kännedom om en kränkning

  • Agera alltid. Barn och unga är alltid rättighetsbärare och du som vuxen har ett ansvar att se till att inget barn utsätts för någon form av våld.
  • Lyssna alltid på barnets upplevelser utan att värdera upplevelserna.
  • Ni ska skyndsamt utreda händelsen och göra en kränkningsanmälan som ska lämnas till rektorn.
  • Tillsammans med vårdnadshavare och det utsatta barnet ska ni skapa en handlingsplan med aktiva åtgärder, där målet är att kränkningarna ska upphöra.
  • Inkludera barn och unga i hur ni ska få stopp på mobbningen, och att följa upp med den utsatte hur det går.
två klasskompisar leker i ett klassrum

Behöver ni mer stöd i trygghetsarbetet hjälper vi er gärna att hitta insatser som passar just er skola.

Läs mer om våra insatser för skolan

Vill du komma i kontakt med Friends råd och stöd för att prata om skolans trygghetsarbete?

Läs mer om vår rådgivning