Kunskap och stöd om mobbning

Stöd för skolpersonal

Här har vi samlat kunskap i form av webbkurser, podcast och övningar som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper. Allt material är gratis och fritt att använda.

5 saker du som skolpersonal ska göra om du får kännedom om en kränkning

1. Ni ska skyndsamt utreda händelsen och göra en kränkningsanmälan som ska lämnas till rektorn.

2. Tillsammans med vårdnadshavare och det utsatta barnet ska ni skapa en handlingsplan med aktiva åtgärder, där målet är att kränkningarna ska upphöra.

3. Agera alltid. Barn och unga är alltid rättighetsbärare och du som vuxen har ett ansvar att se till att inget barn utsätts för någon form av våld.

4. Lyssna alltid på barnets upplevelser utan att värdera upplevelserna.

5. Inkludera barn och unga i hur ni ska få stopp på mobbningen, och att följa upp med den utsatte hur det går.

två klasskompisar leker i ett klassrum

Behöver ni mer stöd i trygghetsarbetet hjälper vi er gärna att hitta insatser som passar just er skola.

Läs mer om våra insatser för förskolan

Vill du komma i kontakt med Friends råd och stöd för att prata om skolans trygghetsarbete?

Läs mer om vår rådgivning