Vårt avtryck 2023

Glada barn sitter i grupp ute i naturen.

Ditt engagemang och stöd till Friends gör skillnad! Läs och gläds över några av alla insatser för barns trygghet 2023.

Stödet når fram till barnen

0
samtal och mejl har hjälpt barn och vuxna med rådgivning och känslomässigt stöd i pågående mobbningssituationer.
0
barn har sett Friends föreläsningar om mobbning, dess effekter och hur man är en bra kompis.
0
barn och unga har besökt Kunskapsbanken som ger kunskap och verktyg mot mobbning.

Visste du att 172 kronor kan hjälpa ett barn må bättre via Friends stödlinje?

Ge en gåva här

Fler trygga vuxna

0
skol- och förskolepersonal har utbildats i hur de kan förebygga, upptäcka och stoppa mobbning.
0
idrottsledare har utbildats i hur de kan skapa trygga fritidsaktiviteter.
0
vårdnadshavare, lärare och idrottsledare har besökt Kunskapsbanken som ger stöd och verktyg att använda i yrkesrollen eller privat.

Visste du att 310 kronor räcker till att utbilda 5 pedagoger i förebyggande insatser mot mobbning?

Ge en gåva här

En hand under friends hjärtsymbol

Effektfull påverkan på politiken och samhällsutvecklingen

Friends har under året försvarat barnrätten, drivit påverkan utifrån våra tio krav till politiken och skapat dialog med hjälp av barns och ungas egna förslag på åtgärder.

Ett steg närmre en kommission mot mobbning

Friends påverkansarbete bidrog till att den statliga utredningen
En uppväxt fri från våld föreslog en kommission mot mobbning och ett nationellt kartläggningssystem av barns trygghet i skolan. Insatser som Friends länge påpekat vikten av.

FN:s barnrättskommitté rekommenderar insatser mot våld och mobbning

Friends och andra barnrättsorganisationer bidrog med rapporter inför FN:s barnrättskommittés senaste granskning av Sverige. I kommitténs rekommendationer till Sverige föreslogs sedan en rad insatser för att förebygga våld i skolan. Kommittén bekräftar också vikten av kunskapshöjande och förebyggande insatser mot mobbningens och våldets konsekvenser.

Friends till beslutsfattare: Trygghet är brottsförebyggande

Det eskalerande våldet i samhället har dragit in allt fler och yngre i grov kriminalitet. Vi vet genom forskning att trygghet är en förutsättning för lärande, något som i sin tur har en vaccinerande funktion mot senare kriminalitet och socialt utanförskap. Detta har vi återkommande lyft i dialogen med beslutsfattare och i den allmänna debatten, bland annat i den här debattartikeln.

Tusentals vuxna står bakom Friends påverkansarbete

Under hösten uppmuntrade Friends allmänheten att ställa sig bakom påståendet Mobbning ska aldrig vara barns problem, men alltid vuxnas ansvar, och att skriva under på att politiker med ansvar för skolan måste agera nu för att åtgärda att tre barn i varje klass utsätts för mobbning. Vi fick en otrolig mängd stöttande namnunderskrifter att ta med in i det framtida påverkansarbetet. Stort tack!

Visste du att 480 kronor räcker till att kartlägga hur elever i en skolklass mår och ge skolan verktyg att hjälpa dem?

Ge en gåva här

Genomslag för ungas röster

Föreläsning wabf 2021

Världens största anti-mobbningskonferens lyssnade på unga

Friends grundade World Anti-Bullying Forum 2017. I år arrangerades forumet i USA. Här presenterade unga sina rekommendationer till makthavare, forskare, skola och vårdnadshavare.

en vuxen kvinna och en pojke pratar med varandra

Så vill barn och unga ha stöd

Under året har barn och unga själva fått berätta för Friends vad de behöver för att må bra, vad de själva tycker att stöd innebär och hur vuxna kan göra för att hjälpa barn som mår dåligt eller behöver prata. Deras ord och önskemål presenterades i rapporten Barns behov av stöd vid mobbning.

barn i workshop

Barns rekommendationer mot nätmobbning

Friends höll workshopen “Ask us – Youth Safety Online”. Här möttes ungdomar från hela Norden för att tillsammans lista sina rekommendationer till beslutsfattare om hur man kan stoppa våld och mobbning online.

Gruppbild Friends ungdomsråd

Ungdomsrådets ökade inflytande

Friends har förnyat och förstärkt vårt ungdomsråd. Medlemmarna har nu närmare kontakt med och mer inflytande över verksamheten. Unga är experter på sin tillvaro och därför är det absolut nödvändigt att de är delaktiga i Friends arbete.