Kunskapsbanken för föräldrar och närstående

Föräldrar och närstående

Här hittar du ett urval från Friends kunskapsbank för föräldrar och närstående. Lär dig mer om mobbning, kränkningar och trakasserier eller guidas i hur du kan stötta ditt barn i svåra situationer och vad förskolan har för ansvar.

Illustration: vårdnadshavare

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Telefon: 08-545 519 90
Mejl: radgivning@friends.se

Få koll på barns rättigheter och barnkonventionen

Läs mer om barns rättigheter

Glada barn sitter i naturen.

Friends kunskapsbank har möjliggjorts av Svenska Postkodlotteriet