Friends ungdomsråd

Friends har sedan hösten 2014 ett ungdomsråd. Rådets medlemmar är ett tiotal unga i åldrarna 13-19 år med olika erfarenheter och bakgrund. Syftet är att ge barn och unga en röst i mobbningsfrågan, men också att Friends med hjälp av medlemmarnas tankar och synpunkter ska bli än mer tillgängliga och relevanta i kampen mot mobbning.

Medlemmar i Friends ungdomsråd

Elin i Friends ungdomsråd

Mentor: Elin Abelsson

Hur hoppas du, som tidigare medlem i Friends ungdomsråd, kunna bidra till rådet som mentor? 

– Jag hoppas att min erfarenhet av att vara med i ungdomsrådet från uppstarten kommer att inspirera det nya rådet och dess medlemmar att utvecklas, och att alla i rådet känner att de kan och får möjlighet att påverka på de sätt de kan. Men även genom mitt brinnande engagemang för mobbningsfrågan och för att få hjälpa andra. Jag tror också att jag kan bidra med ett driv för att få saker att hända. 

Maya Hultman

Varför är det viktigt för dig att vara med i Friends ungdomsråd? 

– Med min erfarenhet kan jag hjälpa andra. Att inte vara ensam och veta att det finns andra som vet hur det känns är en viktig sak jag som medlem i rådet kan bidra med. Min egna erfarenhet kan bidra till kunskap och utveckling, som kan leda till fler verktyg för att tillsammans bekämpa mobbning. Detta vill jag göra med hjälp av en vass penna, men framför allt min bästa vän och främsta uttryckssätt: min kamera. 

Akilles i Friends ungdomsråd

Akilles Remelin

Abdi i Friends ungdomsråd

Abdulrahman Bulale

Varför är du med i Friendsungdomsråd?

– Jag ser mobbning överallt och jag tycker att det är något som är helt onödigt. Alla har rätt att få leva i ett mer inkluderande samhälle och det vill jag vill bidra till.

Vad vill du uppnå?

– Alla barn och unga borde få vara inkluderade, och alla ska få ha kul. Jag är aktiv som ledare i ideella organisationer, så de erfarenheterna tar jag med mig.

Philip i Friends ungdomsråd

Philip Brandt

Varför är det viktigt för dig att vara med i Friends ungdomsråd?

Jag valde att söka till ungdomsrådet för att själv kunna vara med och försöka göra skillnad och påverka olika saker inom mobbningsfrågan, diskriminering och trakasserier. Det pratas faktiskt inte tillräckligt om mobbning. Genom min medverkan i rådet vill jag att det ska bli mer uppmärksammat och att fler personer lär sig identifiera och hantera mobbing då det är något som ingen människa ska bli utsatt för. Jag vill också att personer som blivit utsatta känner att de inte är ensamma, för det är de inte! Om man är utsatt ska man känna att man kan prata med andra personer, till exempel föräldrar eller personal på skolan, och berätta för dem vad man blir utsatt för. För om man berättar för andra vad man blir utsatt för blir man mycket starkare än de som är taskiga och mobbar.

Tindra Hesthagen

Varför är du med i Friends ungdomsråd?

– Jag blev själv mobbad under många år, vilket var väldigt tufft. Det var min mamma som hade sett att Friends har ett ungdomsråd och som tipsade mig om det.

Vad vill du uppnå?

– Jag vill stötta så många som möjligt. Jag vill kunna hjälpa andra barn genom att dela min historia och mina erfarenheter. Det är också viktigt att fler förstår att mobbning påverkar den som utsatts under lång tid efteråt.

Bahar i Friends ungdomsråd

Bahar Safari

Varför är du med i Friends ungdomsråd?

– Genom mitt engagemang i elevorganisationer fick jag reda på att Friends har ett ungdomsråd. Det handlar om viktiga frågor och det känns bra att vara en del av något större. Under min skoltid har jag sett mycket mobbning och hur allvarliga konsekvenser det kan få. Jag har haft kompisar som knappt klarat av skolan på grund av det.

Vad vill du uppnå?

– Jag vill bidra till att öka kunskapen hos lärare och vuxna, så att de kan agera på rätt sätt när det gäller mobbning.

Friends hjärtsymbol

Emelie Andersson

Vad hoppas du att din medverkan i Friends ungdomsråd ska leda till?

– Jag hoppas att min medverkan i Friends ungdomsråd leder till att nya tankar kring mobbning dyker upp. Att några av oss i rådet kanske kommer med andra tankar kring mobbningsfrågan som kanske inte varit så omtalat förut. Även om hur vi i rådet och resterande personer som jobbar för Friends ska kunna stoppa mobbning och förebygga att mer mobbning uppstår i samhället. Jag hoppas även på att jag som person inspirerar någon annan till att våga vara sig själv. Framförallt visa för alla att oavsett kön, etnicitet och religion så är varje människa fantastisk.

porträtt av Isabelle Graveleij som är medlem i friends barn- och ungdomsråd

Isabelle Graveleij

Varför är det viktigt för dig att vara med i Friends ungdomsråd?

– Jag valde att söka till Friends ungdomsråd för att kunna påverka frågan kring mobbning, diskriminering och trakasserier eftersom jag själv varit utsatt för det. Jag vill gärna kunna hjälpa andra som är i samma situation som jag varit i. Just det jag var utsatt för kanske inte var det värsta, det var mer att jag hade fräknar vilket gjorde att jag blev kallad prickikorv och att jag var lite rund som yngre, men det tycker inte jag är okej. Vi måste få en förändring för de som blir mobbade i dagens samhälle! Jag hoppas att vi det här året kommer kunna påverka mobbning på något sätt. Och jag hoppas att jag ska kunna inspirera andra till att söka till rådet nästa år eller våga säga att emot utan att det är fel. För det är inte fegt, dumt eller töntigt. Det är STARKT att våga stå upp för sig själv, vilket jag hoppas att jag kan få fler att inse. Att man är perfekt så som man är!

Siri Herlenius Ajax

Jack i Friends ungdomsråd

Jack Barkenskiöld

Evangeline Barkenskiöld

Det är vuxnas ansvar att barn ska känna sig trygga i skolan

Elin Abelsson utsattes för mobbning i skolan. Det slutade inte förrän en lärare reagerade och såg till att hon fick byta klass. Friends stödjer och utbildar hundratals skolor för att förebygga att barn och unga hamnar i utsatthet.

Läs mer om hur Friends jobbar

Om ensamhet och utanförskap

Den här filmen spelades in i samband med Friendsrapporten 2019.